Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi HT18

Skapad 2018-11-30 13:36 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9
Vi arbetar med namngeografi, klimat, natur och vegetation.

Innehåll

I November och december jobbar vi med geografi. 

 

Kunskapskrav:

Vi jobbar med kunskapskraven samspel människa, samhälle & natur och begrepp men fokus ligger på namngeografi.

 

Bedömningsunderlag

Världsdelarna - uppgifter i Gleerups, du ska ha 100 % rätt på varje avsnitt och ha svarat på samtliga textfrågor. 

Prov - Europas geografi

Fördjupning 1 - klimatzoner

Fördjupning 2 - Världsdelarnas geografi

 

Övning

Vi använder Seterra, Kahoot och webbverktyget https://thetruesize.com

Matriser

Geografi HT18

Rubrik 1

Insats
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven behöver komplettera kunskapskravet eller delar av det.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven behöver komplettera kunskapskravet eller delar av det.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
Eleven behöver komplettera kunskapskravet eller delar av det.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: