Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska föreningar, syror och baser år 6 vt 2019

Skapad 2018-11-30 14:36 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 6 Kemi
Kemi kan vara häftiga reaktioner och massor av färg. Under temat kommer vi att titta närmare på detta. Vad är en kemisk reaktion och varför är det så viktiga för oss människor? Vad är surt regn och vad kan vi göra åt det?

Innehåll

Du ska kunna:

 • Planera och genomföra systematiska undersökningar samt dra slutsatser utifrån undersökningar.
 • Du ska ha kunskaper om vad kemiska reaktioner, syror och baser är och hur det påverkar miljön och oss människor.
 • Beskriva och förklara frågor som rör kemiska reaktioner, syror och baser. I dina förklaringar ska du kunna använda specifika begrepp inom området.

Arbetssätt:

 • Läsa texter (Boken om fysik och kemi s 38-47, 104-119)
 • Arbeta med frågor till texten
 • Träna på att planera systematiska undersökningar, jämföra utförande och resultat samt att dra slutsatser.
 • Göra experiment i helklass och i mindre grupper
 • Träna på att använda nya begrepp när vi beskriver och förklarar
 • Arbeta med elevexempel, träna på bedömning och utveckla ditt eget svar
 • Film 

Bedöming:

 • Praktiskt arbete under lektionerna
 • Dina texter kring experiment
 • Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemiska föreningar, syror och baser år 6, vt 2019

Planera undersökningar

 • Ke  E 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  C 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
E
C
A
Planera undersökningar
Du kan ge förslag på hur man till viss del kan göra en systematisk undersökning.
Du planera en undersökning som det efter några små förändringar går att arbeta systematiskt utifrån.
Du planera en undersökning som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Jämföra och förbättra undersökningar

 • Ke  E 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  C 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
 • Ke  A 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
E
C
A
Dra slutsatser
Du kan jämföra resultat från undersökningar och föra ett ENKELT resonemang kring likheter och skillnader och varför det blev så.
Du kan jämföra resultat från undersökningar och föra ett UTVECKLAT resonemang kring likheter och skillnader och varför det blev så.
Du kan jämföra resultat från undersökningar och föra ett VÄLUTVECKLAT resonemang kring likheter och skillnader och varför det blev så.
Förbättra undersökningar
Du kan ge något förslag på hur någon undersökning kan förbättras.
Du ger förslag på hur undersökningar kan förbättras som till viss del kan bidra till en mer systematisk undersökning.
Du ger förslag på hur undersökningar kan förbättras så att de blir mer systematiska.

Begrepp

 • Ke  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • Ke  C 6   Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
 • Ke  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
E
C
A
Använda begrepp
T ex: syra, bas, neutral, kemisk reaktion, pH
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om kemiska reaktioner, syror och baser. Du visar detta genom att GE EXEMPEL och på ett GANSKA BRA sätt använda begrepp kring detta i dina texter eller muntligt på lektionen.
Du har GODA kunskaper om kemiska reaktioner, syror och baser. Du visar detta genom att GE EXEMPEL och på ett BRA sätt använda begrepp kring detta i dina texter eller muntligt på lektionen.
Du har MYCKET GODA kunskaper om kemiska reaktioner, syror och baser. Du visar detta genom att GE EXEMPEL och på ett MYCKET BRA sätt använda begrepp kring detta i dina texter eller muntligt på lektionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: