Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP åk: 9 Projektarbete

Skapad 2018-12-01 14:02 i Nolhagaskolan Alingsås
Detta är den aktuella mallen som skolor utgår från när de gör sina pedagogiska planeringar. Denna mall utgår från det förslag vi fick från Helena Moreau, 111209.
Grundskola 9 Bild
Arbetsområde: Projektarbete

Innehåll

Ämne: Bild åk 9

Arbetsområde: Projektarbete

Arbetsbeskrivning till uppgifter finns tilldelade i elevens bild mapp på Drive.

 

Arbetsområde: Projektarbete/temaarbete baserat på ett fritt valt ord

 

 

Uppgifter inom projektarbetet är:

 

 • En rubrik (det ord som du har valt till ditt temaarbete)

 • En projektplanering (vad man skapar vecka för vecka)

 • Inköpslista ( detta behöver jag till mitt skapande, ståltråd, lera,spik….)

 

 • Fotografi, (redigera gärna fotografiet du själv tagit i datorn/kameran/mobilen om du vill)

 • En svartvit bild skapad i enkel grafik(blyerts, kol, tusch, svart och vit målarfärg

 • En färgbild skapad i (vattenfärg, akvarell, färgpennor, tusch, blanda gärna olika tekniker och material.

 • Omgjord bild alternativt återanvänd en tidigare skapad bild från åk 7 eller åk 8 och använd den på något nytt sätt så du får användning av den i ditt projektarbete så den får en koppling till de ord du valt.

 • 3D - form ( välj att skapa i lera eller, gips, papp, naturmaterial.)

 

 • Reflektion skrivs om varje bild

 

- Vad gick bra?

- Vad är jag nöjd med i mina bilder?

- Hur har jag utvecklat mitt eget skapande av bilder och 3D form?

- Vilka tekniker har jag använt mig av?

- Vilka material har jag använt?

- Mina tankar om kompositionen är?

- Vilket perspektivet har mina bilder?

- Valet av det ord som jag skapat till ,varför var det ordet viktigt för mig?

- Vilken känsla vill jag förmedla med mitt projektarbete?

 

Centralt innehåll: 

Bildframställning

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter,etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 • (Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder) eleven väljer själv om fotografi kommer vara en del av projektarbetet.

Redskap för bildframställning

 • Former,färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två-och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet,etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Samtida konst- och dokumentärfilmer samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 

Konkreta mål: Att nå så långt upp i kunskapskraven för åk 9 som möjligt utifrån elevens förutsättningar.

 • Beskriva ett temaarbete med hjälp av skapade av bilder och 3D former som uppvisar en tydlighet och visar på en progression i skapandet från åk 7-9.
 • Du förväntas förstå begrepp som du lärt dig i åk 7 , 8 och 9 och kunna använda  begreppen i bestämda syften i ditt projektarbete.

 

syfte: Du ska återanvända material samt utveckla tekniker och våga testa nya arbetssätt och material för att nå en utveckling i ditt bildskapande.

 

Undervisning :

Förslag på ord som man kan välja mellan listat på tavlan i klassrummet. genomgång med elevexempel på tidigare projektarbeten visas upp.

eleverna gör en projektplanering utifrån en mall som läraren visar på vita tavlan.

En inköpslista över material skrivs av eleven och lämnas in till läraren.

 

Genom projektarbetets gång sker kontinuerliga samtal med läraren i klassrummet om elevens arbetsprocess och utveckling av teknik/metod för att framställa bilder.

Ett längre samtal i slutet av projektet sker enskilt med läraren där resultat och utveckling står i fokus för samtalet och där eleven för samtalet.

Eleven har chansen att utveckla sina bilder ytterligare efter konstruktiv kritik/respons från läraren efter samtalet.

inlämning av projektarbetet sker efter 10 veckors arbete.

 

Delar som ingår i projektarbetet är:

 

 • En rubrik (de ord som du har valt till ditt temaarbete)

 • En projektplanering (vad man skapar vecka för vecka)

 • inköpslista ( detta behöver jag till mitt skapande, ståltråd, lera,spik….)

 

 • Fotografi, redigera gärna fotografiet du själv tagit  i datorn/kameran/mobilen om du vill

 • En svartvit bild skapad i enkel grafik(blyerts, kol,tusch, svart och vit målarfärg

 • En färgbild skapad i (vattenfärg,akvarell, färgpennor, tusch, blanda gärna olika tekniker och material.

 • Omgjord bild från 7-8. återanvänd en tidigare skapad bild från 7an eller 8an och använd den på något sätt så den får nytta i ditt projektarbete så den får en koppling till de ord du valt.

 • 3D form

 

 • Reflektion skrivs om varje bild

Vad gick bra?

Vad är jag nöjd med i mina bilder?

Hur har jag utvecklat mitt eget skapande av bilder och 3D form?

Vilka tekniker har jag använt mig av?

Vilka material har jag använt?

Mina tankar om kompositionen är?

Vilket perspektivet har dina bilder?

Valet av de ord som du skapat till ,varför va de ordet viktigt för dig?

 

Vilken känsla vill du förmedla med ditt projektarbete?

 

 

Bedömning: Vad skall bedömas i ditt arbete? Hur ska du visa din kunskap?

 

Bedömning:

 

 • Bedömning sker kontinuerligt i samtal i klassrummet om bilder och dess betydelse och din arbetsinsats för att uppnå ett färdigt resultat, samt enskilt samtal i slutet av projektarbetet för att diskutera ytterligare utveckling av bilder och 3D former.

 

 • Du visar tydligt på en progression i ditt bildskapande med olika tekniker och material som hjälpmedel.

 • Du skapar en projektplanering,tidsplanering och följer den.

 • Du har skapat alla delar som ska var med i projektarbetet då de redovisas efter 10 veckor.

 • Du vågar uttrycka dig i bild och ord, muntlig reflektion om ditt skapande och skriftlig dokumentation om ditt skapande av bilder och 3d-form.Indelning av uppgifter: Form 3 veckor, färg 6 veckor, reflektion diskution 1 vecka

 

 • Presentation av ordet, projektplan, inköpslista skrivs och lämnas in.

 

 • Alla skapar 3D form (ca 3 arbetstillfällen)

 • Svartvit bild ( ca 2 arbetstillfällen)

 • Färgbild (ca 2 arbetstillfällen)

 • Fotografi (1 arbetstillfälle)

 • Omgjord bild från åk7/8 (1 arbetstillfälle)

 

 • Gemensam reflektion, skriftlig reflektion (ca 1 lektion)

 

 

Kunskapskrav:

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser med ett bildspråk och genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några tekniker,verktyg och material på ett fungerande sätt och hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.Dessutom kombinerar eleven former,färger och bild-kompositioner på ett fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial, Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband mellan uttryck ,innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

 

Eleven kan  tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck , innehåll och funktion på ett sätt med användning av ämnesspecifika begrepp.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: