Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2018-12-02 10:47 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att jobba med geometriska objekt och deras inbördes relationer samt egenskaper hos dessa objekt.Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta kommer att göras.Vi kommer att avbilda och konstruera geometriska objekt samt arbeta med geometriska formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Innehåll

Undervisningen kommer att varvas mellan genomgångar och diskussioner, laborativa moment, problemlösning i grupp och enskild räkning. Nedan kommer en planering över de moment vi kommer att arbeta med. Räkna alltid minst en och en halv nivå, men gärna två.

Till exempel: Bas + nivå ett     eller      nivå ett + nivå två       eller       nivå två nivå tre

Valet av nivå behöver inte vara statiskt, dvs du kan välja olika nivåer på olika kapitel/avsnitt av boken. Prova gärna på de svårare talen så ofta du kan och tänj dina egna gränser. Du har mycket att vinna på det! Läxa blir att hålla takten med planeringen och jobba hemma samt på läxhjälpen (onsdagar 14.30-15.30) vid behov så att du är i fas. 

 

Länkar till filmer om varje avsnitt finns nedan i veckoplaneringen. OBS. Vi arbetar med nyaste upplagan av Matematik Y. Hemsidan, där man kan länka sig vidare till filmer och söka material, är ny http://www.matematikxyz.com och söker man på den äldre hemsidan så stämmer inte innehållet och kapitlen överens med det vi jobbar med.

 

Vi avslutar kapitel 3 med ett prov fredagen den 1 februari.

 

Bedömning:

      ·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

      ·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

      ·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Bedömningsunderlag:

 •   Skriftligt prov fredag v. 5 (1/2)
 •   Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

Vecka

Kapitel

Sida

Länk

v.48

3.1

106-112

Omkrets och area

 

 

 

 

 

 

 

 

v.49

 

 

 

 

3.2

113-117

Cirkelns area

 

 

 

 

v.50

3.3

118-123

Volym och begränsningsarea

 

 

 

 

v.2

3.4

124-129

Enheter för volym

 

 

 

 

v.3

 

 

 

 

3.5

130-134

Prisma och pyramid

 

 

 

 

v.4

3.6

135-142

Cylinder, kon och klot

 

 

 

 

 

rep

143-148

 

v.5

rep

 

 

 

PROV 3

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris, matematik åk 7-9

F
E
C
A
Problemlösning
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven når inte upp till godkänt betyg inom kunskapskravet.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Problemlösning
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven når inte upp till godkänt betyg inom kunskapskravet.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
Använda matematiska begrepp
Eleven når inte upp till godkänt betyg inom kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven når inte upp till godkänt betyg inom kunskapskravet.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Uttrycksformer & begreppens relation
Eleven når inte upp till godkänt betyg inom kunskapskravet.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
Välja och använda matematiska metoder
Eleven når inte upp till godkänt betyg inom kunskapskravet.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når inte upp till godkänt betyg inom kunskapskravet.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Kommunikation
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Eleven når inte upp till godkänt betyg inom kunskapskravet.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: