👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2018-12-02 19:22 i Lendahlsskolan Alingsås
Det är viktigt att veta hur man ska bete sig i trafiken. Vi kommer under en period att lära oss om trafikregler, trafiksäkerhet och undersöker trafiken i vårt närområde.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Det är viktigt att veta hur man ska bete sig i trafiken. Vi kommer under en period att lära oss om trafikregler, trafiksäkerhet och undersöka trafiken i vårt närområde.

Innehåll

 

Arbetsområde: Trafik

 

Konkreta mål:

Du ska:

 • kunna visa och ge exempel på hur man som gående beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • lära dig några viktiga trafikmärken.
 • kunna förklara betydelsen av att använda bilbälte, reflex och cykelhjälm.
 • undersöka trafiken runt närområdet där du bor och går i skolan.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • undersöka trafiken och visa på trafikfarliga punkter under din väg till och från skolan
 • känna igen några viktiga trafikmärken och vad dessa betyder.
 • visa och ge exempel på hur man som gående beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • förklara betydelsen av att använda bilbälte, reflex och cykelhjälm
 • beskriva din väg till och från skolan muntligt

Undervisning:

Vi kommer att prata om trafiksäkerhet och grundläggande trafik regler för fotgängare och cyklist. Vi kommer att lära oss några olika vägmärken och övar oss att gå på ett säkert sätt i trafiken. 

Vi kommer att undersöka trafiken runt skolan.  

Vi kommer att få lära oss om vad som ska finnas på en cykel för att den ska vara säker och vad man som person ska tänka på när man går.

Detta kommer vi att få lära oss genom att vi diskuterar, tittar på film och göra olika undersökningar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3