Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 7: Antika högkulturer i Afrika och Asien

Skapad 2018-12-02 19:30 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En planering för arbetsområdet utomeuropeiska högkulturer.
Grundskola 7 Historia
Arbetsområde som rör antika högkulturer, samt antikens Grekland och Romarriket.

Innehåll

Visa lärande

1. Du ska få möjlighet att träna på din analytiska förmåga genom olika övningar där vi tränar på att resonera kring sambandskedjor, göra jämförelser mellan olika högkulturer samt resonera kring orsaker och konsekvenser.

2. Du ska få möjlighet att träna på ord och begrepp genom övningar och begrepps- och ordlistor.

3. Du kommer att få visa dina kunskaper i ett skriftligt prov och en muntlig redovisning. 

Undervisning

Vi kommer inledningsvis under terminen att arbeta med när människan gick från att vara nomader till att börja bruka jorden. Vi kommer att fokusera på de tre stora flodkulturerna Mesopotamien, Kina och Egypten. Vi kommer undersöka vad som dessa så vitt skilda högkulturer både geografiskt och tidsmässigt hade gemensamt. Vi kommer också titta på vad som var unikt för var och en, samt vilket arv de lämnat till oss. Vi fortsätter med att lära oss om antikens Grekland och Romarriket och vad som hände under denna tidsperiod.

Undervisningen kommer framförallt ske genom föreläsningar, litteraturstudier och olika övningar. Eventuellt kommer vi också se ett par filmer.

 

Uppgifter

 • Historia-prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia år 7: Antika högkulturer i Afrika och Asien

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskap, ord och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonemang orsak och konsekvenser samt förklaring av påverkan
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Utvecklingslinjer levnadsvillkor och migration. Tänkbar fortsättning med hänvisning till förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: