Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speech/My favorite thing

Skapad 2018-12-03 08:14 i Öjersjö Brunn Partille
Eleven ska på engelska förbereda samt genomföra ett litet speech på engelska. Speechet ska vara knutet till en favoritsak som eleven tar med hemifrån. Eleven ska beskriva sin relation och historia till saken i fråga. Eleven redovisar i mindre grupp där de lyssnande eleverna sedan får kamratbedöma speechet. Eleven får även självbedöma sitt speech.
Grundskola 7 – 8 Engelska
Du ska på engelskan förbereda och genomföra ett speech som är knutet till en av dina favoritsaker. Detta kan vara en verklig sak eller en sak som funnits tidigare i ditt liv. Saken ska tas med eller visas upp på annat sätt när speechet hålls. Om du inte har en sak du vill prata om så går det även bra att t.ex. berätta om din favoritresa/person/dröm... Det viktiga är att du pratar sammanhängande i några minuter. Du redovisar i helklass eller i mindre grupp. Dina lyssnare ska kamratbedöma ditt speech och du får även självbedöma dig.

Innehåll

Syfte: eleven skall få...

Centralt innehåll: detta tas upp, detta får du öva på...

Speech about your favourite "thing"

You will speak for 2-3 minutes in total. Time your speech during preparations to make sure it is not too short. The following will help you:

* Start by saying something like "Today I will talk about my ....", "I will tell you the exciting story of my favorite ..." ...
* Describe the "thing" (colours, materials, textures, patterns, components, age, country of manufacturing ... if possible)
* Talk about the history of the "thing": when did you get it? who gave it to you? did you buy it yourself? how old is it? where is it from? has anyone had it before you?...
* Explain why it matters to you -- why do you like it so much?
* Try to be enthusiastic in your speech and talk slowly. Feel free to include a question or two for the people listening -- to make sure that they really listened!  :)

Best of luck!

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    En
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
    En

Matriser

En
Speech/My favourite thing

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Tala och göra sig förstådd
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I samtal kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I samtal kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I samtal kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet och för det framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: