Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av Lärområde Fridhemsenheten

Skapad 2018-12-03 09:11 i Fridhemskullen förskola Kungälv
Förskola
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

 

 

Ur Allmänna råden ”Måluppfyllelse i förskolan”, kap. 2 Planering och genomförande av utbildningen.

FÖRSKOLLÄRARE BÖR
- planera och analysera hur undervisningen utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande

FÖRSKOLECHEFEN, FÖRSKOLLÄRARE OCH ANNAN PERSONAL BÖR KONTINUERLIGT
- analysera och utvärdera hur barnens inflytande i utbildningen realiseras,
- analysera hur utbildningen ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd och de utmaningar som de behöver

 

Frågor att ha med vid planering
Hur bedrivs undervisningen bäst i just den här barngruppen?
Förskolan kan ha bättre förutsättningar för måluppfyllelse när undervisningen utifrån läroplanen pågår på olika sätt under hela dagen i barngruppen. Hur gör vi detta?
Vad har dykt upp i barnens lek som vi kan fånga upp och knyta an till?
Hur planerar vi så att varje barn får ingå i relationer med andra barn och med personalen?
Hur får barnen inflytande? Hur får vi veta vad de tycker är meningsfullt och roligt?
Hur får barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling det stöd och de utmaningar som barnet behöver?

 

LÄROMRÅDE

Fyll i ett namn på lärområdet/temat i rutan för Rubrik ovan.

LÄROPLANEN

Koppla till aktuella mål i Läroplanen genom att klicka på "Lägg till - Läroplan" nedan.

DET HÄR VILL VI UPPNÅ UNDER ARBETET MED LÄROMRÅDET

Skriv här…

SÅ HÄR UNDERVISAR VI FÖR ATT UTMANA OCH STIMULERA ALLA BARN SAMT TA TILLVARA DERAS BEHOV OCH INTRESSEN

Skriv här…

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: