Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fbk Tobak, alkohol och andra droger

Skapad 2018-12-03 14:23 i Sätraskolan Stockholm Grundskolor
Öka elevernas kunskaper om tobak, alkohol samt andra droger och vilka konsekvenser användning av dessa kan få.
Grundskola 6 Kemi NO (år 1-3) Fysik Biologi
Att motivera till ett aktivt ställningstagande mot tobak, alkohol samt olika droger.

Att ge kunskap om tobak, alkohol samt andra droger och dess följder.

Att stärka elevernas självförtroende genom att de själva får ta ställning i olika frågor.

Innehåll

Centralt innehåll

Koppla till läroplanen.

 

Vad ska vi arbeta med?

Alkohol, tobak och andra droger.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att se på film, läsa faktatexter från olika källor samt skriva egna texter. 

 Du skall redovisa dina kunskaper genom att göra en egen affisch där du väljer en "drog";  skriver/ritar olika fakta samt några motiveringar varför man inte skall börja använda "drogen".  Arbeta i läsebok med tillhörande arbetshäfte.

 

Vad ska du lära dig?

Du skall kunna ta ställning till och stå för det du tycker, fakta /värderingar! Du ska få kunskap om tobak, alkohol samt andra droger och dess följder.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?
 Du skall redovisa dina kunskaper genom att göra en egen affisch där du väljer en "drog";  skriver/ritar olika fakta samt några motiveringar varför man inte skall börja använda "drogen".  Arbeta i läsebok med tillhörande arbetshäfte.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
    Bi  4-6
  • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
    Bi  4-6

Matriser

NO Fy Bi Ke
Bedömningsmatris i biologi åk 4-6 Sofia skola

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket goda förmågor
Diskutera, resonera, samtala
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om i informationens och källornas användbarhet. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: