Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en vetenskaplig text

Skapad 2018-12-03 14:24 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Förr producerade man maten i egna jordbruk och odlingar. Vi bosatte oss där maten fanns, till exempel intill en skog eller en sjö. Just nu är maten tillgänglig överallt och vi behöver inte oroa oss. Eller behöver vi det? Kan det bli så i framtiden att vi inte kan transportera livsmedel hur som helst, att vi inte kan äta exotiska maträtter från fjärran länder när vi så vill? Varifrån får vi vår mat om 100 år?

Innehåll

 

Förr producerade man maten i egna jordbruk och odlingar. Vi bosatte oss där maten fanns, till exempel intill en skog eller en sjö. Just nu är maten tillgänglig överallt och vi behöver inte oroa oss. Eller behöver vi det? Kan det bli så i framtiden att vi inte kan transportera livsmedel hur som helst, att vi inte kan äta exotiska maträtter från fjärran länder när vi så vill? Varifrån får vi vår mat om 100 år?

 

Uppgifter

  • Mat om hundra år

Matriser

Sve
Skriva en vetenskaplig text

Rubrik 1

Når ej målen
E
D
C
B
A
Aspekt 1
Eleven kan skriva (argumenterande text) och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva (argumenterande text) och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva (argumenterande text) och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Ny aspekt
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Ny aspekt
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: