Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Balansera och väga år 2

Skapad 2018-12-03 15:03 i Torsångs skola Borlänge
NTA Balansera och väga
Grundskola 2 NO (år 1-3) Matematik
Du har säkert gungat gungbräda någon gång, men har du lyckats väga jämt med din kompis? Vi använder oss av balans i många saker som vi gör i vår vardag. Hur skulle det exempelvis gå om vi inte kunde hålla balansen när vi cyklar? Hur vet vi vad som väger mest/minst?

Innehåll

Mål:

- att utveckla nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och teknik

- att lyssna och argumentera med varandra

- att utveckla förmågan att kommunicera genom samtal, läsa och skriva

- att lära sig se mönster och strukturer samt att lösa problem självständigt och i grupp

Viktiga begrepp:

 • balans
 • jämvikt
 • tyngdpunkt
 • stödpunkt
 • tyngre än
 • lättare än
 • tyngdkraft

Så här ska vi jobba:

Vi jobbar med:

 • NTA-materialet Balansera och väga.
 • olika material.
 • förutsägelser, tester och formulerar resultat.
 • att jämföra förutsägelser och resultat.
 • att konstruera modeller.
 • att dokumentera det du gjort i bild och skrift.
 • mönster och struktur för att öka förståelsen för kopplingen mellan balans och vikt.
 • grupparbete och enskilt.

 

Så här visar du vad du har lärt dig i arbetet med att balansera och väga.

 • Du är aktiv och gör förutsägelser vid våra uppdrag.
 • Du är aktiv och utför uppdragen utifrån de anvisningar som ges, för att ta reda på ett resultat.
 • Du jämför resultaten med dina förutsägelser.
 • Du dokumenterar ditt arbete på ett enkelt sätt, i bild och text.
 • Du beskriver muntligt ditt arbete och använder då orden jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre än och lättare än

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: