Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fundera kring tekniska föremål

Skapad 2018-12-03 15:14 i Akalla Grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Teknik
I detta arbetsområde får eleverna fundera på vad teknik är och vad olika tekniska föremål fyller för funktion.

Innehåll

 

Tekniska föremåls funktion och betydelse

Syftet med detta arbetsområde är att eleverna blir medvetna om människans behov av tekniska föremål. Eleverna ska få en förståelse vad olika tekniska föremål fyller för funktion och reflektera kring hur världens skulle se ut utan vissa av dessa föremål.

Tidsplan

vecka 48-49

Hur ska vi arbeta?

 

Vad är teknik? 40 minuter (lektion 1)

 

 

 

 1. Ta reda på elevernas förförståelse om teknik genom att fråga de vad teknik är och be dem tala om var de kan finna teknik.

 2. Lista upp det de säger på tavlan i form av en tankekarta.

 3. Visa de PP om telefonen (se bilaga av Sara Eklund).

 

 

 

Grupparbete om tekniskt föremål, 40 minuter (lektion 2)

 

 1. Eleven ska delas in i grupper om 4. Varje grupp kommer bli tilldelade ett tekniskt föremål.

 2. Eleverna ska fylla i arbetsbladet om deras föremål (se bilagor).

 3. I gruppen ska de rita en tydlig bild med färg av deras föremål

 4. De ska ha en redovisning där de visar upp bilder och muntligt berättar om föremålet.

 

 

Vad ska du lära dig och hur ska dina kunskaper bedömas?

Efter detta arbetsområde ska eleverna ha lärt sig vad några tekniska lösningar fyller för funktion samt visa att de kan reflektera kring tekniska föremåls innebörd.

Jag bedömer eleverna utifrån deras arbetsblad och deras muntliga presentation. Under presentationen kommer jag ställa följdfrågor så att varje elev får möjlighet att visa hur de reflekterar.

Utvärdering

Efter arbetets slut kommer jag låta eleverna muntligt få framföra vad de upplever att de lärt sig och vad de tycker att de behöver lära sig mer om.

Uppgifter

 • Arbetsblad för grupparbete

 • PP av Sara Eklund

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: