Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food and Cooking - Engelska åk 7

Skapad 2018-12-03 15:41 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Now it's time to work with Food and Cooking! We'll learn about food and what people eat in different English speaking countries. We're going to learn new vocabulary, discuss different types of food, and also focus on our presentation skills.
Grundskola 7 Engelska
Now it's time to work with Food and Cooking! We'll learn about food and what people eat in different English speaking countries. We're going to learn new vocabulary, discuss different types of food, and also focus on our presentation skills.

Innehåll

Aim:

·        To discuss cultural differences (food) between different countries and our own experiences.

·        Practice reading and listening skills.

·        Practice speaking skills.

·        Practice writing skills.

 

Activities:

·        Different reading comprehension exercises

·        Speaking activities

·        Listening comprehension

·        Writing different texts 

 

Assessment:

* Speaking - In pairs, imagine that you are going to open a new restaurant. Present your ideas to the class (week 7)

* Reading and listening comprehension tests (week 10).

 

Matriser

En
Engelska bedömningsmatris Food and Cooking

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

Inte ännu
E
C
A
LYSSNA OCH FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER
Lyssna och visa förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring olika slags budskap, t.ex. berättelser, beskrivningar, instruktioner, samtal.
  • En
Du visar ännu inte att du förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår helheten samt detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
MUNTLIG FRAMSTÄLLNING (presentera)
Presentera dina idéer kring en ny restaurang för klassen.
  • En
  • En
Du uttrycker dig ännu inte enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i din muntliga presentation.
Du uttrycker dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i din muntliga presentation.
Du uttrycker dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i din muntliga presentation.
Du uttrycker dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i din muntliga presentation.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Läsa och visa förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring olika slags texter t.ex. berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  • En
Du läser och förstår ännu inte det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du läser och förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du läser och förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du läser och förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: