Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Division åk 3 2018/2019

Skapad 2018-12-03 16:33 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Matematik
Här kommer vi att arbeta med division på olika sätt

Innehåll

Vad du ska kunna:

 • kunna dela in i lika stora grupper
 • kunna räkna med division med hjälp av en bild, när divisionen går jämnt ut
 • kunna rita en bild som stämmer till en division.
 • kunna skriva en division med hjälp av bråkstreck och divisionstecken
 • kunna kontrollera en division med hjälp av multiplikation
 • kunna lösa enkla problem med hjälp av division, redovisa lösningen med bild, uttryck, svar och enhet.
 • förstå vad rest är och veta hur man skriver det i svaret
 • kunna dividera med 10 i området 0-1000
 • huvudräkning: divisionstabellen1-5 och 10 med bra flyt
 • huvudräkning: divisionstabellen 6-9 med ganska bra flyt
 • kunna förklara orden: division, dividera, kvot, täljare, nämnare, rest

Så här bedöms du:

 • du bedömer dig själv och ibland med en kamrat
 • lärarna observerar hur du arbetar enskilt och i grupp
 • diagnoser muntliga och skriftliga

Så här kommer du att arbeta:

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • delge dina klasskamrater dina tankar och strategier
 • arbeta ensam i par och i grupp
 • arbeta med lärobok, i-pad och andra material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: