Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biodling

Skapad 2018-12-03 17:02 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Biodling
Ämnet biodling behandlar skötsel av bin, anläggningar och utrustning. Det behandlar också bins utveckling och beteende samt avel av bin. Vidare behandlas alla förekommande arbetsuppgifter i en bigård. Dessutom behandlas bins betydelse i ekosystemen.

Innehåll

I undervisningen kommer du att utveckla följande:

 

  1. Kunskaper om bin och olika raser av bin, om bins betydelse i ekosystemen samt om biodlingens produkter.
  2. Kunskaper om etologi i samband med biodling.
  3. Kunskaper om bins näringsbehov och utfodring.
  4. Förmåga att sköta och hantera bin på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov.
  5. Förmåga att tillverka, sköta och hantera utrustning och anläggningar.
  6. Förmåga att hantera biodlingens produkter på ett säkert sätt samt att upprätta ekonomiska kalkyler för biodling.
  7. Förmåga att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljön.
  8. Kunskaper om hygien och smittskydd samt förmåga att följa hygienrutiner.
  9. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör biodling.

Uppgifter

Matriser

Bin
Biodling

F
E
C
A
Eleven redogör ___ för bins fysiologi och utveckling samt för bisamhällets individer och uppbyggnad.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Dessutom redogör eleven _____ för bins näringsbehov och vanliga biväxter.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Dessutom tillverkar, sköter och hanterar eleven _____ med handledaren utrustning.
i samråd
efter samråd
efter samråd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: