Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruera ett rörligt fordon med KomTek

Skapad 2018-12-03 18:55 i Västra skolan Hudiksvall
I detta arbetsområde kommer du att få konstruera olika fordon, göra ritningar och fundera på förbättringar. Du kommer att få lära dig om rörelse, kraft och energi.
Grundskola 2 Fysik Teknik

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik och teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Konkretisering av målen

När du är klar med arbetsområdet Rörelse och konstruktion ska du kunna:

 • Konstruera en enkel tekniska modell och förstå hur den fungerar.
 • Göra undersökningar som handlar om energi och kraft.
 • Undersöka hur en konstruktion kan förbättras.

Bedömning

Under arbetet kommer det bedömas om du:

 • Genomför undersökningarna och formulerar egna frågor.
 • Använder utrustning på rätt sätt.
 • Kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Gör dokumentationer av dina undersökningar, t.ex. genom att göra skisser och ritningar.
 • Kan förklara resultaten och använda tekniska och fysikaliska begrepp (t.ex. kraft och friktion).
 • Kan berätta om olika tekniska lösningars fördelar och nackdelar.

Undervisning

Ni kommer att få göra olika konstruktioner, följa ritningar, göra egna ritningar, göra experiment och förbättra konstruktioner. Vi kommer också att få se filmer och läsa texter om energi och teknik.

Dessa områden kommer vi att arbeta med:

 • Vanliga krafter och rörelser.
 • Lutande planet.
 • Energi i olika former.
 • Mätning av tid och längd.
 • Viktiga upptäckter som påverkat vår vardag.
 • Hur några vanliga föremål är konstruerade.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3

Matriser

Fy Tk
Konstruera ett rörligt fordon

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningarna
Du genomför undersökningarna och kan formulera egna frågor
Du genomför undersökningarna med mycket stöd.
Du genomför undersökningarna med lite stöd och kan formulera någon fråga.
Du genomför undersökningarna självständigt och kan formulera många egna frågor.
Utrustning
Du använder utrustningen på rätt sätt.
Du kan med stöd använda utrustningen på rätt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och kommer på egna lösningar.
Förbättringar
Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan tillsammans med läraren komma fram till förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan på egen hand komma fram till något förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan på egen hand komma fram till flera förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Dokumentation
Du gör dokumentationer av dina undersökningar, t.ex. genom att göra skisser, ritningar och tabeller.
Du kan med stöd göra dokumentationer av dina undersökningar.
Du kan självständigt göra dokumentationer som är tydliga och lätta för andra att förstå.
Du gör självständigt dokumentationer och kan t.ex. beskriva en undersökning så någon annan kan göra om den eller göra en ritning som andra kan följa.
Använda begrepp
Du kan förklara resultaten och använder tekniska och fysikaliska begrepp (t.ex. kraft och friktion).
Du kan förklara vissa tekniska och fysikaliska begrepp.
Du använder vissa tekniska och fysikaliska begrepp när du förklarar resultaten.
Du använder ofta tekniska och fysikaliska begrepp när du förklarar dina resultat
För- och nackdelar
Du kan berätta om olika tekniska lösningars fördelar och nackdelar.
Du kan tillsammans med läraren berätta om olika tekniska lösningars fördelar och nackdelar.
Du kan självständigt berätta om några olika tekniska lösningars fördelar och nackdelar.
Du kan självständigt berätta om flera olika tekniska lösningars fördelar och nackdelar. Du kan också generalisera till andra lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: