Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 6, part 2: Die Welle

Skapad 2018-12-04 10:01 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
Part 2: Die Welle Weeks 48-51

Innehåll

Includes:

Book talk

Book essay

 

Uppgifter

  • The Wave, book talk

  • The Wave, book essay

Matriser

Eng
English 6, part 2: Die Welle

F
E
D
C
B
A
Innehåll
Användande av exempel, citat som visar på förståelsen av text
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Innehåll
Kvalitet i innehåll, följer instruktioner av uppgift
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Innehåll
Användande av exempel, citat på lämpligt sätt
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Språk
Ordval, grammatik och struktur i meningsbyggnad och stycke
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Språk
Struktur och flöde genom hela texten Anpassning till instruktioner/mål
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: