Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk Franska åk 8- SV-GL- Ht-18 / Vt-19

Skapad 2018-12-04 13:16 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
On roule à gauche là-bas!

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Innehåll

 • Kommunikation om vardagliga situationer, intressen, personer och platser
 • Kommunikation om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i de länder där språket används
 • Berättelser, pjäser, dikter och sånger
 • Enkla samtal, dialoger och intervjuer
 • Uttal, intonation, grammatik och stavning
 • Muntlig och skriftlig information, t ex reklam, tidtabeller och notiser
 • Skriva presentationer, inastruktioner, meddelanden och berättelser och beskrivningar
 • Hur ord och språkliga uttryck, t ex artighetsfraser och tilltalsord används i texter och talat språk i olika situationer
 • Olika sätt att söka och välja texter från Internet och andra medier
 • Kommunikation om erfarenheter och åsikter
 • Strategier för att uppfatta sammanhang i talat språk och texter

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

 • Muntliga presentationer
 • Ordförråd; glosor och förhör
 • Auditiva övningar; lyssna på CD och spela upp enkla pjäser inför gruppen
 • Skriva enkla texter; meddelanden och berättelser
 • Dialoger: öva uttal och intonation
 • Läsa och förstå enkla texter

Vi arbetar med boken Chez nous 3

 • Textboken är indelad i fem kapitel med specifika inlärningsmål. Varje kapitel är uppdelade i A-, B-, och C-texter. A-texterna är skrivna i dialogform, B-texterna är huvudsakligen i dialogform med korta berättande inslag. C-texterna är mer berättande och ställer krav på eleverna att uppfatta längre texter.

  Efter varje avsnitt i ett kapitel(A-, B- och C-text) finns ett uppslag kallat "Regardez" som bildar en brygga mellan textbok och övningsbok. Regardez har följande rubriker:

  1.Phrases utiles: Användbara fraser och uttryck från texten.

  2.Bildordlistor: Tematiskt ordförråd.

  Under läsåret kommer vi att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter vi har övat under föregående år. Vi kommer att arbeta med följande områden:

  • Transportmedel
  • fråga efter vägen
  • biltermer
  • kärleksord
  • strand- och badord
  • samtal om mat, beställa något att äta och dricka
  • kroppsdelar, ord som beskriver utseende.

  3.Grammatik: Ny grammatik presenteras med exempelmeningar som eleverna kan lära sig utantill som referensmeningar. Vi kommer att arbeta med följande områden:

  • adjektivets böjning och placering
  • possessiva pronomen
  • prepositionerna « à », « en » och « au »
  • repetera presens av verb: être, avoir, ”er” och ”ir” verb
  • presens av några oregelbundna verb, (prendre, savoir, pouvoir, vouloir, attendre, dire, voir, boire, ouvrir, faire, comprendre)
  • « er » och « ir » verb i passé composé
  • passé composé av några oregelbundna verb(voir, boire, ouvrir, faire, dire, comprendre,prendre)
  • futurum med « aller »

Bedömning

VI bedömer din förmåga att:

 • reflektera kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt.
 • läsa och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne.
 • förstå vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt.
 • uttrycka dig så andra förstår muntligt och skriftligt om välbekanta ord och fraser.
 • delta i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden.
 • skriva t.ex. enkla dialoger, meddelanden. Använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden,.
 • använda någon form av strategi för att förstå och bli förstådd.
 • språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, t ex frågor, bekräftande fraser och uttryck som du läst/sett/hört/upplevt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
MODERNA SPRÅK bedömningsmatris , Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
 • M2
Förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt. T.ex hälsningsfraser och enkla meningar.
Förstår helheten i t.ex. en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om saker som är välbekanta. Den som talar använder ett tydligt uttal och anpassar hastigheten/taltempot.
Förstår när någon berättar om t.ex. familj och fritidsintressen eller återberättar en händelse. Förstår främst huvudinnehållet och enkla detaljer.
Förstår huvudinnehållet om välbekanta områden som man regelbundet stöter på i skolan och på fritiden. Förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse, om språket talas relativt långsamt och tydligt.
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
 • M2
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ett enkelt språk t.ex. välbekanta och inövade ord och fraser.
Uttrycker sig så andra förstår. Använder kända ord, fraser och meningar för att t.ex. berätta eller presentera något. She likes fish but not milk.”
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ditt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva. Utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Uttrycker sig på ett tydligt och säkert sätt samt med flyt. Utveckla innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
 • M2
 • M2
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden. Använder inövade ord och fraser.
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Ställer och besvarar enkla frågor. Använder främst inövade ord och fraser.
Deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Bidrar till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och följdfrågor inom ämnet. Bidrar med egna reflektioner samt bemöter t.ex. andras åsikter.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
 • M2
Läser och förstår enkla ord och meningar till bilder. Läser korta och enkla texter och dialoger, ev. med stöd av bilder.
Läser och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne, t.ex.om familj och fritidsintressen.
Läser och förstår texter av olika slag som handlar om kända situationer och ämnen.
Läser olika typer av texter anpassade efter ålder. Förstår innehåll och detaljer i längre sammanhängande texter som handlar om främst kända ämnesområden. Läser även ”mellan raderna”.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
 • M2
Skriver kända ord och/eller meningar till bilder. Använder ett enkelt språk så att andra förstår.
Skriver t.ex. enkla dialoger, meddelanden. Använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden,
Skriver tydliga och sammanhängande texter t.ex. brev, instruktioner, och korta berättelser. Använder sitt ordförråd för att t.ex. berätta och beskriva främst inom kända ämnesområden.
Skriver olika slags texter om vardagliga situationer och ämnesområden.Utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt med ett varierat språk.
LÖSA PROBLEM (språkliga strategier)
 • M2
Känner till olika strategier för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Använder någon form av strategi för att förstå och bli förstådd. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Använder olika strategier för att förstå och bli förstådd. Anpassar dem utifrån situationen och behovet.
Använder, genom medvetna val, lämpliga strategier utifrån situationen för att förstå och bli förstådd.
ANPASSA SPRÅKET
 • M2
Anpassar språket efter mottagare, syfte och sammanhang utifrån tydliga instruktioner.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Anpassar språket utifrån mottagare, syfte och situation. Gör medvetna val och anpassar språket på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla det.
...
REFLEKTERA
 • M2
Reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån egna erfarenheter.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att göra enkla jämförelser utifrån kunskaper, erfarenheter och egna åsikter. Beskriver likheter och skillnader.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att beskriva likheter och skillnader. Gör jämförelser även med andra situationer. Bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: