Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnans Mål och utvecklingsplan lå 18/19 Läslyftet

Skapad 2018-12-04 13:29 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Läslyftet Ht-18 del 2 Samtala om texter.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Stjärnan

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 

A. Högläsning.

B. Samtala om texter.

C. Sagoberättande.

D. Läsmiljö och läsande förebilder.

Nuläge

A Vi arbetar aktivt med bildpromenader: bildtyder- vad vi ser händer på bilden, att spå bilderna/handlingen, kopplar till egna erfarenheter, diskuterar och förklarar de svåra orden.

Vi har böcker framme, både egna och biblioteksböcker, så barnen kan välja själva. Vi läser både planerat och oplanerat.

Barnen "läser" för varandra.

Nästan dagligen får alla barn en bok läst för sig.

B. Vi arbetar aktivt med bildpromenader: bildtyder- vad vi ser händer på bilden, att spå bilderna/handlingen, kopplar till egna erfarenheter, diskuterar och förklarar de svåra orden.

C. Vi har sagopåsar framme som barnen själva kan berätta och leka med.

D. Vi har mycket text runt omkring oss som barnen möts av. Tex boktexter, listor, olika slags anslag, ordbilder, namnbilder, mm. Böckerna vi har i den vardagliga verksamheten är inte längre tillräckligt synliga och "försvinner".

Utveckling pågår när barnen

A. När barnen använder sig av läsandet och sagorna i de dagliga aktiviteterna.

B. När barnen ställer frågor och visar insikt genom djupare diskussioner 

C. När barnen använder sagopåsarna och berättar sagorna tillsammans och för varandra.

D. När barnen ser texterna som ett redskap och förstår vikten av att skriva. När de börjar lekskriva och skriva"på riktigt" och när barnen "läser" för varandra och bli lyssnade på. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

A. Vi ska inkludera böcker i barnens olika lekmiljöer, tex en bok om bilar ska finnas bland bilarna, en konstbok i målarhörnan osv.

Vi delar in barnen i olika mindre läsgrupper där vi kan fördjupa oss i böckerna på ett annat sätt.

B. Vi ska läsa böcker som inte är så förutsägbara och fördjupa oss i våra diskussioner genom tex analyser och  

C. Vi ska plocka fram flera sagopåsar för att stimulera sagoberättandet.

D. Vi vuxna måste ta oss tid och uppmärksamma böckerna och bokens betydelse igen. Vi kommer att ha veckans boktips där barnen får ta med sig en bok hemifrån och presentera den.

Så här ska vi följa upp

 

Uppföljning

A. Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

B. 

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: