Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya tiden

Skapad 2018-12-04 15:03 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 4 – 6 Historia
Den tidsperiod i Europa som historikerna kallar för medeltiden tog slut omkring år 1500. Tiden därefter har man valt att kalla för den nya tiden. Hur kommer detta sig? Vad var det som då hände, att historikerna senare har bestämt att en ny tidsperiod började? Svaret är att kring år 1500 skedde det stora förändringar i människornas liv. Detta berodde på ett flertal olika saker och händelser som blev viktiga för framtiden. Några av dessa kommer du att fördjupa dig i under tema "Den nya tiden".

Innehåll

Vi ska fördjupa våra kunskaper inom epoken som historikerna valt att kalla den nya tiden och det här kommer vi att arbeta med:

Vi kommer inleda temat med att skriva ett nuläge som vi sedan kommer kommer samtala och reflektera över mot ett nyläge i slutet av temat. 

Vi skapar tillsammans en tidslinje för att kunna jämföra och analysera likheter och skillnader mellan tidsepokerna.

Vi arbetar på olika sätt med begreppen utveckling, vetenskap, religion, krig och erövring, makt, handel, levnadsvillkor och upptäcktsresor och bygger successivt upp ny kunskap kring dem.

Vi bygger sambandskedjor där vi börjar med några få begrepp för att stegvis bygga på fler och fler för en helhet.

Efter vi arbetat med den nya tiden ska du i mindre grupp;

1. Få visa dina kunskaper genom att i mindre grupp resonera och förklara utifrån olika begrepp.

2. Få visa dina kunskaper i en tipspromenad, där både fysisk aktivitet och kunskaper får chansen att samarbeta.

 

Lektionsupplägg:

- Genomgång hur lektionen kommer se ut (syfte, innehåll och reflektion)

- Repetition föregående lektions innehåll genom exempelvis walk and talks och sambandskedjor/bildkedjor

- Genomgång ny kunskap med föreläsning och/eller film

- Arbete med läromedel: faktatexter

- Praktiska, fysiska och samarbetsövningar kring det aktuella kunskapsområdet.

- Reflektera över ny kunskap i Lärlogg

 

Begrepp:

Den nya tiden utifrån:

Levnadsvillkor

Handel

Makt

Utveckling

Vetenskap

Upptäcktsresor

Boktryckarkonsten

Krig och erövring

Religion

Reform

Tes

Påve

Avlatsbrev

Reformationen

Protestantism

Censur

Satir

Humanism

Renässansen

Bedömning:

Du kommer bedömas utifrån:

- hur aktiv/delaktig du är under lektionerna

- hur du visar att du kan beskriva likheter och skillnader mellan de olika tidsperioderna forntiden och den nya tiden i resonemang och övningar.

- hur du visar dina grundläggande kunskaper om epokens viktiga skeenden, händelser och personer genom att i grupp muntligt resonera kring en sambandskedja där ni använder temats alla begrepp.

hur du använder dig av historiska begrepp när du beskriver och resonerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: