👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och tradition åk 2A

Skapad 2018-12-04 15:06 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Religionskunskap
Vi har flera stycken religioner i världen och vi ska nu lära oss om de tre stora världsreligionerna och deras traditioner.

Innehåll

Vad?

Vilka förmågor och vilket innehåll ska vi arbeta med? (syfte och centralt innehåll)

 • Känna till att det finns olika religioner och kan berätta om dem.
 • Känna till att det finns olika högtider till religionerna och kunna berätta om dem.
 • Känna till vilka religioner som utövas i ditt närområde.
 • Känna till att bibeln innehåller olika berättelser.

 

Hur?

På vilka olika sätt arbetar vi med innehållet? (arbetssätt och arbetsformer, eleverna är delaktiga)

 • Kolla på filmer.
 • Läsa böcker och faktatexter.
 • kolla på datorer, googla.
 • arbeta med det i skolan genom föreläsningar och uppgifter.

 

Vad?

Dessa mål ska jag kunna i slutet av arbetsområdet. 

 • beskriva några platser för religionsutövning och koppla samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

 

 Hur?

Jag kan visa mina kunskaper genom att .... (bedömning av delmålen, eleverna är delaktiga)

 • Förklara.
 • skriva olika texter på papper eller dator.
 • Olika uppgifter.
 • prata om ämnet och visa.

 

För vem eller vilka kan dina kunskaper vara till nytta?

De som går i kyrkan blir glada om vi kan det. Det är viktigt för oss och andra. Om vi får barn så kan vi lära dem.

 

 

Centrala ord och begrepp kopplad till delmålen. 

Symboler

Heliga lokaler/platser

Heliga skrift

Högtider

 

Religioner

Kristendom, Judendom, Islam,

 

Vad

Mytologi 

Exempel kristendoms roll i på Hemortens och skolan

Kunna återge visa delar av berättelser ur bibeln.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3