Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 4,5 Almanackan, klockan och tidsskillnader

Skapad 2018-12-04 15:07 i Hallens Kyrkskola Åre
Baserat på "koll på matematik 4A", kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Matematik är livet...

Innehåll

Almanackan, klockan och tidsskillnader

 

Förväntat resultat:

  • Du kan avläsa och skriver datum.
  • Du kan avläsa  och skriver klockslag.
  • Du kan jämföra, uppskatta och mäta tid.
  • Du kan beräkna tidsskillnader.
  • Du kan omvandla tidsenheter.
  • Du förstår och använder begreppen: kvartal, vecka, skottår, dygn, timme, minut, sekund, tidsenhet, datum, månad, halvtimme, kvart, tidsskillnad och år.

 

Undervisning/arbetsformer:

  • Varje område är indelat i 3 olika grundkurser som inleds med gemensam/individuell genomgång.
  • Därefter färdighetstränar du i skrift, digitalt och muntligt eller genom annan aktivitet. Varje kurs avslutas med träning av de olika förmågorna.
  • Efter det kommer du,  tillsammans med mig, bestämma om du arbetar vidare med “fördjupning” eller “träna mera”.
  • Sammanfattning av området och de olika begreppen.

Examinationsuppgift:

Skriftlig examinationsuppgift (prov) med liknande uppgifter som:

1 Vilken enhet ska stå istället för frågetecknet?

a) Att koka pasta tar  8 ?

b) En arbetsdag kan vara 8 ?

c) En vecka är 7 ?

 

2* Skriv datumet när jullovet börjar på två olika sätt (ej det på tavlan).

3 Vilken bokstav hör ihop med vilken siffra.

1 ett halvår

2 Februari

3 en kvart

4 en timme och en kvart

5 ett dygn

6 en vecka

7 ett kvartal

8 14 dagar

a  3 månader

b  7 dygn

c  8 månader

d  6 månader

e  2 veckor

f  15 dygn

g  28 dagar

h  75 minuter

i  15 minuter

j  24 timmar

k  60 minuter

 

4 Förklara vad som menas med skottår.

 

5 Skriv klockslagen på tre olika sätt

 

 

 

 

6 a) Hur mycket är klockan?

b) Hur mycket var klockan för 35 min sedan?

c) Hur mycket är klockan om en kvart? 

 

 

7 Hur stor är tidsskillnaden?
 

8* Hassan sommarjobbar som trädgårdsmästare. En dag börjar han klockan 08.15 och jobbar till klockan 12.45. Dagen efter arbetar han lika lång tid, men börjar inte förrän 08.50. Hur dags slutar han den dagen?

 

Bedömning

Bedömning sker av provet, samt i det dagliga arbetet på på lektioner (i diskussioner och resonemang) och i övriga situationer då kunskaper visas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: