Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning för alla

Skapad 2018-12-04 15:18 i Bikupan Hedemora
Läsning för alla
Förskola
Vi vill få in en rutin för bokläsning med alla barn oavsett språk för att alla ska få möjlighet att höra minst en bok varje dag på förskolan.

Innehåll

Mål:

Vårat mål är att varje barn på förskolan oavsett språk ska få ta del av och höra minst en bok varje dag.

 

Metod:

Vi kommer dela upp barnen beroende på deras modersmål och ålder. Vi använder oss av Polyglutt där vi tar fram böcker på

de språk som talas i gruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: