👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk 1

Skapad 2018-12-04 16:02 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Pp i arbetsområdet Trafik för åk 1.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med temat trafik. Vi lär oss några relevanta trafikskyltar och trafikregler. Vi övar på att hitta riskfyllda situationer i trafiken och hur man kan undvika dem. Vi lär oss om varför det är bra med reflexer när det är mörkt. Vi lär oss om hur trafiken ser ut i närheten av skolan.

Innehåll

Vad du kommer att lära:

Du ska:

 • kunna de några centrala vägmärken.
 • veta hur du går över en väg på ett säkert sätt
 • Begrepp inom ämnet trafik, t ex olika fordon, fotgängare, övergångsställe, reflex, trafiksignal
 • Förstå varför det är bra med reflexer när det är mörkt.

Hur gör vi detta:

Vi:

* Går igenom några vanligt förekommande trafikmärken och lär oss vad de betyder.

 • * Samtalar om och lär oss hur några vanliga regler i trafiken.
 • * Samtalar om olika trafiksituationer runt skolan och på  skolvägen
 • * Ser på filmen Gatusmart (de avsnitt som passar)
 • Vi undersöker hur reflexer fungerar och varför de är bra

 

Kunskapskrav

Jag vill att du kan

-att känna igen farliga platser i trafiken
-att ge exempel på hur man uppträder i trafiken som gångtrafikant.

-kunna förklara varför det är bra med reflex

 

 

Bedömning

Du visar vad du kan genom att

-namnger ett antal vägmärken 

- du är aktiv på lektionen 

-berätta varför man behöver reflex och ritar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3