Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning av skönlitteratur: Comedy queen

Skapad 2018-12-05 05:55 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Eldens hemlighet
Grundskola 6 Svenska
Skönlitteraturen tar oss till platser vi kanske aldrig besökt, låter oss möta och lära känna människor vi kanske aldrig annars skulle möta och genom dessa platser och möten lär vi oss förstå världen omkring oss - och oss själva - lite bättre. Vi har läst boken Comedy queen av Jenny Jägerfeld. Avslutningsvis ska du skriva ett brev till bokens huvudperson Sasha.

Innehåll

Brev till Sasha 

Efter att ha läst boken om Sasha – vad skulle du vilja säga till henne? Du ska beskriva en eller fler händelser i boken och berätta vilka tankar eller känslor detta väcker hos dig.  

Följ denna mall när du skriver ditt brev  

 • Skriv ort och datum längst upp, till exempel Stockholm 2018-12-05
 • Börja med en hälsningsfras 
 • Presentera dig 
 • Berätta varför du skriver 
 • Berätta om vilka händelser i boken som berörde dig mest 
 • Tala om för Sasha om det är något som du tyckte hon gjorde bra 
 • Ställ frågor till Sasha – jämför gärna med ditt eget liv 
 • Avsluta med en hälsningsfras

Kom ihåg att du ska … 

 • beskriva en händelse eller situation  
 • Koppla detta till egna tankar eller minnen 

Meningar att använda som stöd

Jag undrar hur det var för dig när …  

Jag tycker du var modig när ... 

Jag tyckte synd om dig när ... 

Jag fastnade för … 

Jag kommer ihåg när … 

 

… det fick mig att tänka på … 

… det fick mig att fundera på … 

… det fick mig att minnas när .. 

… det gjorde mig intresserad av  

 

Kamratbedömning

Du kommer att få läsa en klasskamrats brev och komma med konstruktiv kritik. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Svenska - Kunskapskrav åk 6

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Ge respons
Du ger enkla omdömen om texters innehåll.
Du ger utvecklade omdömen om texters innehåll.
Du ger välutvecklade omdömen om texters innehåll.
Bearbeta din text
Utifrån respons bearbetar du din text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån respons bearbetar du din text på ett fungerande sätt.
Utifrån respons bearbetar du din text på ett väl fungerande sätt.
Beskriva upplevelsen av läsningen
Du beskriver din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du beskriver din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du beskriver din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Skriva olika slags texter
Du skriver ditt brev med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du skriver ditt brev med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du skriver ditt brev med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: