Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4

Skapad 2018-12-05 08:30 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under årskurs 4 arbetar vi delvis med böckerna "Koll på matematik 4A" samt "Koll på matematik 4B", men det är inte säkert att vi arbetar med alla kapitel i "rätt" ordning utan jag anpassar undervisningen. Vi kommer även arbeta utanför läromedlen med till exempel problemlösning i grupp. Efter varje kapitel genomförs en diagnos för att bedöma elevernas kunskap summativt.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du skall lära dig om…

Mål för kapitel 1: 

 • positionssystemet inom talområdet 0-10 000.
 • additions- och subtraktionstabellerna.
 • att storleksordna tal.
 • olika problemlösningsmetoder.

Mål för kapitel 2: 

 • att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt.
 • att jämföra, uppskatta och mäta längd.
 • att omvandla längdenheter.
 • att mäta och beräkna omkrets.

Mål för kapitel 3:

 • olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1 000.
 • olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1 000.
 • samband mellan addition och subtraktion.

Mål för kapitel 4:

 • multiplikations- och divisionstabellerna.
 • att multiplicera och dividera med 10 och 100.
 • samband mellan multiplikation och division.

Mål för kapitel 5:

 • hur du avläser och skriver datum.
 • att jämföra, uppskatta och mäta tid.
 • att omvandla tidsenheter.
 • hur du avläser och skriver klockslag.
 • att beräkna tidsskillnad.

Mål för kapitel 6:

 • positionssystemet inom talområdet 0-1 000 000.
 • att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10 000.
 • att redovisa textuppgifter.
 • att använda miniräknare.

Mål för kapitel 7:

 • skala, förstoringar och förminskningar.
 • räta, spetsiga och trubbiga vinklar.
 • att jämföra, uppskatta och beräkna vinklar.
 • att jämföra och uppskatta area.
 • att mäta och beräkna area.

Mål för kapitel 8: (Kopplat till arbetet med valet).

 • att göra enkla tabeller.
 • att tolka enkla tabeller.
 • att tolka enkla stapeldiagram och linjediagram.

Mål för kapitel 9:

 • att multiplicera och dividera med tiotal, hundratal och tusental.
 • multiplikation med två, tre- och fyrasiffriga tal.
 • kort division.

Mål för kapitel 10:

 • att namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt.
 • att jämföra, uppskatta och mäta massa.
 • ett enhetsomvandla massa.
 • att jämföra, uppskatta och mäta volym.
 • att enhetsomvandla volym.

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att arbeta med detta genom att...

Arbeta med de olika kapitlen i böckerna, i olika ordning eftersom det ibland påverkas av ämnesövergripande arbeten. Vi kommer även arbeta med problemlösning i grupp samt hålla genomgångar och se olika instruerande filmklipp.

Uppgifter

 • Diagnos kapitel 5

 • Diagnos kapitel 8

 • Diagnos kapitel 2: Geometriska objekt, längd och omkrets.

 • Diagnos kapitel 3

 • Diagnos kapitel 4

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: