Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia-från 1700-1850 tal

Skapad 2018-12-05 08:54 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 6 Historia
Vilka var hattarna och mössorna? Varför sköts Gustav III? Hur kom det sig att befolkningen ökade så mycket i Sverige under 1800-talet? Vem var Carl von Linné? Dessa är några frågor som kommer att bli besvarade under detta tema!

Innehåll

Genomförande: Vi kommer att prata om de olika tidsperioderna, svara på frågor till området via stödstrukturer. vi kommer att titta på film och träna på historiska begrepp.

Bedömning: Sker genom ett test på målen om kunskaper och resonemang.

Målen som handlar om likheter/skillnader samt källor arbetar vi med på lektionstid och bedöms där.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Frihetstiden, Gustavianska tiden och början på 1800 talet (ca 1700-1850)

Frihetstiden, Gustavianska tiden och början på 1800 talet (ca 1700-1850)
E
C
A
KUNSKAPER/FÄRDIGHETER
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-1850 - Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser - Den stora folkökningen, dess orsaker och konsekvenser - Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
Eleven har GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-1850 talet - Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser - Den stora folkökningen, dess orsaker och konsekvenser - Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-1850 talet: - Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser - Den stora folkökningen, dess orsaker och konsekvenser - Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
RESONEMANG:
* Orsaker till samhällsförändringar * Orsaker till människors levnadsvillkor. * Konsekvenser av samhällsförändringar * Konsekvenser av människors levnadsvillkor.
Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dina resonemang visar på minst EN faktor som är viktig för betydelsen av * Den stora folkökningen * Jordbrukets omvandling
Kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dina resonemang visar på minst TVÅ faktorer som är viktiga för betydelsen av * Den stora folkökningen * Jordbrukets omvandling Ditt resonemang innehåller NÅGON konkretisering som förtydligar resonemanget.
Kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dina resonemang visar på minst TRE faktorer som är viktiga för betydelsen av * Den stora folkökningen * Jordbrukets omvandling Ditt resonemang innehåller FLERA konkretiseringar som förtydligar resonemanget.
JÄMFÖRA:
Jämförelser: - Likheter och - Skillnader mellan frihetstiden och 1800-talet samt nutid
Kunna beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Migration - Politik - Levnadsvillkor Dina jämförelser har FÅ och KORTA förklaringar
Kunna beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Migration - Politik - Levnadsvillkor Dina jämförelser har FLER och LÄNGRE förklaringar
Kunna beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Migration - Politik - Levnadsvillkor Dina jämförelser har MÅNGA och LÅNGA förklaringar.
Källor
Vad historiska källor te x dagböcker och arkivmaterial kan berätta om vår historia.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då ENKLA resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då UTVECKLADE resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: