Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och Kommunikation - Vänskapsboken

Skapad 2018-12-05 09:10 i Skönstaholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1
Genom olika metoder och uttryck så som affischer, serieteckningar, samtal och aktiviteter ska vi tillsammans skapa en vänskapsbok.

Innehåll

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.

Vad ska vi arbeta med?

Tema vänskap - vi kommer ha olika teman inom området vänskap, där eleverna får möjlighet att uttrycka och skapa med olika metoder. Vi kommer sedan lägga in arbetet i appen BookCreator/Power Point och skapa en digital bok om vänskap. 

Hur ska vi arbeta?

Vecka 46 

Vänskapsfilm, Du är Bäst - Att ställa upp

Menti, Ordmoln, vad är vänskap? 

Vecka 47 

Vänskapsaffisch två och två. Görs i appen Pic EDU. Samarbeta, kompromissa, komma överens, turas om. Visuellt timglas classroomscreen.com som hjälpmedel.  

Vecka 48 

Att säga förlåtatt mötas på halva vägen(filmer), Serieteckning – Hur gör du om ni vill leka olika saker? En och en.  

Vecka 49 

Fortsättning serieteckning.  

Vecka 50 

Valfritt skapa ord/bilder med hjälp av olika material exempelvis lego, kaplastavar, papper och penna och sedan fotografera. Samla ihop material och förbereda inför Drop-in fika.  

Vecka 51 

Samla ihop arbeten - visa upp bok, analogt - Drop-in fika VH 18/12.  

 

I januari/februari publiceras den digitala vänskapsboken, Vårt pedagogiska arbete del 2 - Språk och kommunikation på Skolplattformen. 

Vad ska du lära dig?

Att vi kan kommunicera och uttrycka oss på olika sätt.

Allas lika värde 

Kunskap kring konflikthantering   

Socialt samspel

Att samarbeta

Att kompromissa

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: