Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppgift: Novell

Skapad 2018-12-05 11:04 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Vi skriver en novell utifrån vår läsning av boken Cirkeln.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi skriver en novell utifrån vår läsning av boken Cirkeln

Innehåll

Uppgift: Novell

 

Vi ska skriva en novell. För att vi ska kunna göra det ska vi först gå igenom hur en sådan ser ut.

 

Del 1 (onsdag och fredag)

 

Vad är en novell? En novell är en kort berättande text. De brukar vara mellan kanske några sidor upp till kanske 40 sidor. Texterna brukar ha följande kännetecken:

 

 • Kort berättelse med en huvudhandling (en sak i centrum).

 • Läsaren kastas rakt in i handlingen, “In medias res” (det finns ingen tid för långa beskrivande inledningar).

 • Handlar om få personer, få platser och en händelse.

 • Handlingen kan presenteras i kronologisk ordning, med hopp i tiden eller genom att börja med slutet. En kronologisk berättelse, där händelserna presenteras i den ordning de händer, anses inte lika avancerad som en berättelse där handlingen är lite mer omkastad.

 • Mycket tankar och känslor med ett målande språk.

 • Oväntat slut.

 

Vi ska nu kolla på ett exempel: “Duell i sal 17” av författaren Mikael Niemi (som bland annat skrivit Populärmusik från Vittula).

 

Se separat dokument på Classroom.

 

 • Läs/lyssna på novellen.

 • Diskutera om novellen stämmer in på kännetecknen ovan! Stämmer de?

Kolla på “Struktur: Duell i sal 17” om hur novellen är uppbyggd. Kan du se detta tydligt i novellen? Dessa saker är utmärkande för berättelser överlag:

 

 1. Expositionen är då karaktärer & miljön presenteras.

 2. Konflikten är själva problemet som måste lösas - t ex besegra Voldemort i Harry Potter!

 3. Stegringen är då spänningen, genom en särskild händelse stiger/trappas upp. Voldemort kanske dödar någon man tycker om…

 4. Vändpunkten/klimax är då problemet löses - Voldemort dör.

 5. Nedåtgående är när man lugnar ner - för visst slutar aldrig filmer/böcker direkt efter att skurken dött?

 6. Upplösningen är själva avslutningen av berättelsen. Får vi veta vad som händer med huvudkaraktären? (Får vi inte veta det kallas det Öppet slut)Klara?

 

Titta då dessa filmer tillsammans om hur man skriver en novell:

 

https://youtu.be/n65-mQQ6yXA (del 1)

https://youtu.be/xZ3jsGdVn58 (del 2)

Del 2 - Planera din novell...

 

Vi ska utgå ifrån boken vi har läst - Cirkeln. Välj ett av dessa alternativ och skriv en novell som har med 1) kännetecknen för en novell 2) är planerad enligt strukturen nedan.

 

Alternativ 1: Välj en scen eller händelse ur boken där någon annan än en huvudkaraktär finns med - till exempel Anna-Karins morfar.  Din uppgift är att skriva om denna scen eller händelse i boken utifrån en annan synvinkel än den som vi får i boken. Använd Cirkeln till grund, men fyll på med egna detaljer där det behövs.

 

Alternativ 2: Skriv en fortsättning på det vi har läst (eller sett på filmen).

 

Planera din novell genom att fylla i händelserna i rutorna nedan.

 

Exposition

Personer och plats presenteras

Konflikt

“Problemet”

Stegring

Spänningen stiger

Klimax

Vändpunkten. Problemet blir löst.

Nedåtgående

Tempot i berättelsen lugnar ner sig

Upplösning

Slutet
ExpositionKonfliktStegring

Klimax


Nedåtgående

Upplösning


Del 3 - Skriv din novell!

 

Du ska inte börja skriva din novell förrän du har fyllt i mallen ovan. Men när du har gjort det, då är det dags att sätta igång med att skriva!

Del 4 - Respons från en klasskompis samt bearbetning & förbättring

 

 1. Finns det en tydlig röd tråd genom novellen? Om inte, vad kan förtydligas? Ge förslag.

 2. Hittar du några typiska novellingredienser? Om inte, ge förslag på ändringar eller tillägg.

 3. Är slutet bra? Har du något förslag på hur slutet skulle kunna bli ännu bättre?

 4. Är novellen skriven med ett målande språk så att du får en tydlig bild av personer och miljö?

 5. Förstår du hur huvudkaraktären tänker? Det vill säga, är gestaltningen genomtänkt?

 

Skriv ner svaren på dessa frågor och behåll dem - de ska redovisas för mig!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Uppgift: Novell

Skriva texter

F
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Berättande texter

F
E
C
A
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Ge omdöme och bearbeta

F
E
C
A
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: