Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar i hemmet

Skapad 2018-12-05 11:07 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Teknik
I våra hem finns många tekniska lösningar som hjälper till att göra saker och lösa olika problem som kan uppstå, till exempel alla redskap i köket och kläderna du har på dig samt förvaring av dina kläder och redskap. Detta ska du få veta mer om!

Innehåll

Tid

Vecka 48-51.

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om teknik och tekniska uppfinningar. Vi ska träna förmågorna:

 • att identifiera och analysera tekniska lösningar i hemmet utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov i hemmet som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Konkretiserade mål:

 • Känna till några vardagliga föremål som finns i hemmet och som består av rörliga delar
 • känna till hur de rörliga delarna är sammanfogade med olika mekanismer
 • känna till och kunna förklara de fem enkla maskinerna
 • känna till olika sätt att förvara kläder och redskap i hemmet
 • veta vad en designer gör och känna till någon känd svensk designer
 • Kunna olika ord och begrepp som används i teknik och om tekniska lösningar.
 • Känna till de olika faserna när man utvecklar teknik: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Konstruera/designa ett förslag på en egen teknisk lösning till något i hemmet
 • Dokumentera den tekniska lösningen med skiss och ritning
 • Känna till hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • samtala och diskutera om olika tekniska lösningar som finns i hemmet och för- och nackdelar med dem
 • identifiera och samtala om olika vardagsföremål i hemmet som har rörliga delar
 • lära oss de fem enkla maskinerna i tekniken: hävstången, kilen, lutande planet, skruven och hjulet (block och talja)
 • lära oss hur man förvarar kläder och redskap i hemmet på olika sätt
 • lära oss vad en designer gör och hur man designar tekniska lösningar till hemmet
 • ta reda på några kända designers och formgivare i Sverige och vad de har designat
 • använda oss av de olika faserna när man utvecklar teknik: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning
 • dokumentera arbetet med skisser med förklarande ord och begrepp och ritningar med symboler och måttangivelser
 • lära oss hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • lära oss olika ord och begrepp som används i teknik och om tekniska lösningar som komponent, tekniskt system, friktion, axel, fästpunkt, vridningspunkt, kriterier, prototyp, patent och ergonomi

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i samtal och diskussioner om olika tekniska lösningar och deras funktion samt fördelar och nackdelar med dem
 • vara delaktig i samtal och diskussioner pm vardagsföremål med rörliga delar
 • namnge de fem enkla maskinerna och hur de fungerar
 • känna till olika sätt att förvara kläder och redskap i hemmet
 • veta vad en designer gör och känna till någon svensk designer/formgivare och vad denna har designat
 • kunna använda de olika faserna när man utvecklar teknik: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • kunna dokumentera i teknik med skisser med förklarande ord och begrepp och ritningar med symboler och måttangivelser
 • känna till hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta
 • kunna använda olika begrepp när du pratar om teknik och tekniska lösningar i vardagen

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Dessutom utvärderas området i slutet med en muntlig och skriftlig diagnos.

Uppgifter

 • Teknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: