Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En åk 7 HT 18 SH - What is a good friend?/School talk

Skapad 2018-12-05 11:33 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP för eng. i åk 7
Grundskola 7 Engelska
Du kommer att prövas på att prata om skola, familj och vänner.

Innehåll

What is a good friend? /School talk HT 18

Mål för elev

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Innehåll

Eleverna arbetar med kapitel 1,2 och 3 i ”Prime Time Main - Textboken” samt med kapitlets tillhörande uppgifter. Eleverna ska lära sig användbara och nyttiga uttryck. Grammatik: eleverna lär sig använda presens.

Genomförande

Eleverna arbetar med kapitel 2 i ”Prime Time Main - Textboken” samt med kapitlets tillhörande uppgifter. Eleverna får arbeta med uppgifter i övningsboken ”Prime Time Main - Övningsboken” samt öva in ord. Detta arbetar eleverna med under vecka 43-47. I slutet av vecka 48 kommer eleverna bli tilldelade en ”checkpoint” (test) för att se hur deras engelska har utvecklats samt göra ett muntligt prov. 

Bedömning

Läxförhör och löpande under lektionerna. Du visar att du formulera dig muntligt under lektionerna. Du visar att du kan arbeta och fullgöra arbetsuppgifter i övningsboken samt uppgifter som du får i läxa. En ”checkpoint” kommer att tilldelas eleverna, men detta provs främsta syfte är att diagnostisera var eleverna befinner sig i sin språkutveckling.

Kursplanemål

Du ska utveckla din förmåga att: • Använda engelska för att kommunicera • Förstå talad engelska i olika situationer och sammanhang • Använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera dina åsikter

Lyssna och läsa – reception:

• Förbättra din förmåga att förstå muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar • Bekanta dig med skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form • Utveckla strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion:

• Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner • Samtal och diskussioner samt argumentation • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet

Matriser

En
What is a good friend?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framförande
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig framställning i olika sammanhang kan du uttrycka dig begripligt och enkelt. Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar sig även med visst flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt. Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt . Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: