Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system du möter när du vaknat varje dag.

Skapad 2018-12-05 12:26 i Båtsmansskolan Härryda
Teknik 4-6
Grundskola 6 Teknik
Teknik, tekniska system du möter när du vaknat. När du öppnar dina ögon efter en natts sömn möter du genast ett antal tekniska system. Du tänder din sänglampa, går på toa äter frukost och så vidare. Vi skall undersöka detta närmare under några veckor.

Innehåll

Innehåll

 

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Te
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
 • Te
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 
 • Te
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 
 • Te
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. 

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Te  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 
 • Te  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. 
 • Te  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. 
 • Te  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta. 
 • Te  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. 

Beskrivning av arbetsområdet:

Varje system i hemmet är unikt och i små grupper kommer du/ni att visa på hur valt system fungerar. Det kan handla om mejeriprodukter ,vatten och avlopp mm.

Vi kommer bl. a. att se filmer och söka information på nätet.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • urskilja och se olika delar i ett tekniskt system
 • se hur olika tekniska system är beroende av varandra
 • förklara hur t.ex. "mjölkens väg" har förändrats över tid
 • följa en instruktion för att tillverka t.ex. en mjölkförpackning

Matriser

Te
 Bedömning

 

 
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Tekniska system
 

 

Du kan beskriva hur olika delar i ett tekniskt system hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva hur olika delar i ett tekniskt system hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva hur olika delar i ett tekniskt system hänger ihop på ett välutvecklat sätt och ge exempel på fler system som fungerar på liknande sätt.
Tekniska system
 

 

Du kan ge exempel på hur några tekniska system hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan ge exempel på hur några tekniska system hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan ge exempel på hur några tekniska system hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Teknisk utveckling
 
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mjölkning och mjölkförpackningar har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människor och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mjölkning och mjölkförpackningar har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människor och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mjölkning och mjölkförpackningar har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människor och miljö.
Teknisk utveckling
 
Du kan hjälpa till och ge förslag på och välja arbetssätt som gör att din förpackning blir bättre.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att din förpackning blir bättre.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att din förpackning blir betydligt bättre.
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: