Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Julfirande 2018

Skapad 2018-12-05 13:54 i Malens förskola Båstad
Förskola
Genom vårt julfirande väljer vi att beröra olika delar ur läroplanen. Traditionen blir en strategi för lärandet.

Innehåll

Mål:

 • Samarbeta 
 • Gemenskap och glädje.
 • Kunskap som färg, form, antal.
 • Sång och musik.
 • Våga stå i centrum.
 • Finmotorik

Syfte:

I samarbete och gemenskap väver vi in utveckling och lärande inom olika områden. Genom lek blir lärandet lustfyllt för barnen. Samarbete och gemenskap är en röd tråd genom vårt julfirande.

 

Strategier och genomförande:

 • Vi använder leken ”Julgranen” där barnen får kunskap som triangel, cirklar, rektangel, kvadrat, antal och färg.
 • Genom att sjunga och dansa runt granen skapar vi glädje tillsammans.
 • Genom att gå fram till tomten och hämta sitt paket, samt leken ”Julgranen” tränar vi barnens självkänsla och att våga stå i centrum.
 • Genom de olika momenten övar barnen sig i att lyssna på varandra och att respektera varandra.
 • Finmotoriken tränar vi genom olika slags julpyssel.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: