Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2018-12-05 13:55 i Victoriaskolan Grundskolor
Planering för religionskunskap åk 6
Grundskola 6 Religionskunskap
Vad tror hinduer och buddhister på? Vilka livsfrågor är viktiga och hur påverkar det deras identitet och livsstil? Vilka levnadsregler är viktiga? Studerar de någon helig skrift och besöker de någon helig plats? Vilka högtider och riter firar man? Vilka likheter (skillnader) finns med andra religioner?

Innehåll

Syfte

Syftet är att få en övergripande kunskap om de fem världsreligionerna, att kunna jämföra dem och se likheter och skillnader.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att läsa texter, se filmer och använda ett jämförelseschema för att få en överblick på de fem religionerna.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att:

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att jobba med arbetsuppgifterna under lektionstid, delta i klassrumsdiskussioner och svara på läxförhör.

Kunskapskrav

Se matris nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re
Kunskapskraven i religion i slutet av åk 6

E
C
A
Världsreligionerna
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser och rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser och rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser och rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Världsreligionerna
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett väl utvecklat sätt.
Frågor om livet
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Källor
Du kan söka information om religioner och använder olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och använder olika typer av källor på ett fungerande sätt samt för resonemang om källornas användbarhet.
Dukan söka information om religioner och använder olika typer av källor på ett välfungerande sätt samt för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: