Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik åk 5

Skapad 2018-12-05 14:06 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
En planering i Redskap för åk 5
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Vi kommer att arbeta med redskapsgymnastik under några veckor på idrotten. Du kommer då att få träna på att bland annat stå på händer, balansera, hänga i ringar och räck.

Innehåll

Redskap åk 5

Vi kommer att arbeta med att utveckla vår motorik (vårt sätt att röra oss på exempelvis: gå, springa, hoppa, klättra mm). Detta genom redskapsgymnastik under tre veckor på idrottslektionerna. Vi kommer då att träna på att variera och anpassa våra rörelser så att de passar olika aktiviteter. Vi kommer även att träna på att samtala om våra upplevelser.

 

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

·         Variera och anpassa dina rörelser så att de passar aktiviteten

·         Följa regler och instruktioner

·         Resonera kring dina upplevelser av aktiviteterna

·         Ge exempel på hur vi undviker skador i detta arbetsområde

 

För att nå dessa mål kommer vi att ha:

·         Genomgångar

·         Enskilt arbete

·         Arbete i par/grupp

·         Diskussioner

 

Du redovisar dina kunskaper genom:

·         Deltagande i diskussioner och undervisning

·         Redovisning av kunskaper på olika stationer med varierade uppgifter i slutet av arbetsområdet.

 

Planering:

v.46              Presentation av arbetsområde och uppstart

v.47              Träning och diskussion

v.48              Träning och redovisning

 

Matriser

Idh
Kunskapskrav till området redskap

Förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Förmåga att praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

E
C
A
Delta & anpassa rörelser
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

E
C
A
Förebygga skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: