Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen runt omkring oss - fåglar ht 18

Skapad 2018-12-05 15:31 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Tema kring fåglar i vår närmiljö.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Nu är det dags att lära känna ett djur som faktiskt är släkt med dinosaurierna! Ett djur som flyger och flaxar, kvittrar och ropar och ibland flyttar väldigt väldigt långt bort i världen. Vi ska arbeta med fåglar! Vilka fåglar finns nära där vi bor? Vad gör fåglarna på vintern? Vad äter de, hur bor de och hur blir de fler? Flyg med på ett fågeläventyr!

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 18/19 Årskurs 1 2018

Arbetsområde

Djur i närmiljön

Mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Under temaarbetet ska du: 

 • delta aktivt på lektionerna.
 • ta ansvar för att göra färdigt dina uppgifter.
 • alltid göra ditt bästa.

 

Efter att vi arbetat med temat ska du: 

 • känna till några vanliga fåglar i vårt närområde. 
 • känna till varför vissa fåglar flyttar på vintern. 
 • känna till en fågels livscykel. 

 

Arbetssätt

Vi kommer att: 

 • ta reda på fakta om vanliga fåglar i vårt närområde. 
 • lyssna på fågelljud. 
 • se filmer om fåglar. 
 • göra enkla observationer i naturen.
 • måla/skapa fåglar. 

 

 

 

 

 

Utvärdering/reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: