Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2018-12-05 15:52 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska under cirka sex veckor arbeta med textypen återberättande text. Se veckoplaneringen.

Innehåll

 

Veckoplanering, återberättande text, åk 6, VT19

 

Vecka och mål

 

Lektion 1

 

Lektion 2

 

Lektion 3

 

Vecka 50

Mål – Veta vad en återberättande text är, exempelvis en biografi eller en rapport. Veta vad

syftet med texttypen är samt känna igen textens layout struktur och språkliga drag.

 

 

 

 

Arvet från gammelmoster sid.12

 

Läsning av text samt indelning i de olika delarna, rubrik, inledning, händelser (1,2,3) och avslutning.

 

Sambandsord, verb, adverb och olika tempus, främst preteritum.

 

 

Bilaga 2 om tid finns.

Arvet från gammelmoster sid.12

 

Repetera sambandsord, främst för tid, verb, adverb och olika tempus, främst preteritum.

 

Arbete med uppgifterna på sida 13 i zickzack.

”Cafebesöket” Sambandsord.

 

 

Läsning av texten ”Cafebesöket”. Eleverna arbetar med bilaga 1.

 

 

 

 

 

Vecka 51

 

Mål – Träna på läsning och läsförståelse.

 

Känna igen olika typer av återberättande texter.

 

Läsförståelse ”Jag är Zlatan”

 Läsförståelse

”Jag är Zlatan”

 

 

Uppsamlingslektion

/ Fördjupning, skriva återberättande texter sid 138, 142, 148.

Vecka 2 – två lektioner.

 

Mål -  Veta att det finns olika typer av återberättande texter.

 

-Hur en återberättande text är uppbyggd, vad inledningen ska innehålla och vilka språkliga drag som är typiska för texten.

 

 

 

 

 

Känna igen olika typer av återberättande texter.

 

 

 

Arbete med texten Ludwig van Beethoven.  Biografi.

 

Läsning av text samt indelning i de olika delarna, rubrik, inledning, händelser (1,2,3) och avslutning.

 

 

 

 

 

 

 

Arbete med texten Ludwig van Beethoven.  Biografi.

 

Genomgång av vad de olika delarna i texten ska innehålla.  Arbete med sida 15 i zick zack skrivrummet.

 

Bilaga 3 om tid finns.

 

Vecka  3

 

Mål – Träna på att skriva en återberättande text.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensam planering och skrivning av en återberättande text.

Självständigt skrivande av en återberättande text, exempelvis om en historisk person

Självständigt skivande

Vecka  4

 

Mål – Träna på att skriva en återberättande text.

 

-Träna på att förbättra en text utifrån en återkoppling.

 

-Träna på att ge och få respons..

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt skivande

Bearbetning av texten utifrån återkoppling.

Kamratrespons och inlämning.

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: