Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikationsverktyg

Skapad 2018-12-05 16:23 i Kastanjen Örebro
Förskola
Vad finns det för olika kommunikationsverktyg och hur kan de användas?

Innehåll

Utifrån vårt projekt Örebromodellen- för en jämlik förskola har vi valt att under läsåret 2018-2019, arbeta med temaområdet Kommunikation. I andra delen av vårt tema kommunikation har vi pratat om att det finns olika kommunikationsverktyg. Hjälpmedel som finns för att vi ska kunna kommunicera med andra människor i vår närmiljö och i hela världen. Genom kommunikationsverktyg kan en få reda på vad som händer på olika platser i världen t.ex. genom media och tidningar, en kan få reda på hur en kompis mår som inte bor så nära genom att skicka brev, sms, mail etcetera. Kommunikationsverktyg ger oss möjlighet att få ta del av andra människors tankar och idéer och ger oss möjlighet att reflektera och förstå andras perspektiv.

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Vi vill att barnen ska få undervisning i vad ett kommunikationsverktyg kan vara. Vi vill att barnen ska få uppleva att det finns många olika kommunikationsverktyg t.ex. telefon, tv, radio, brev, tidningar, mail, sms, kartor, skyltar osv. Barnen ska få uppleva olika kommunikationsverktyg och hur de kan användas. Vi vill också att barnen ska få en inblick i vikten av hur vi kommunicerar när vi använder oss av de olika verktygen.


Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?


Vi kommer att använda oss av olika metoder i vår undervisning om kommunikation. Vi kommer att:

 

 

 

 


 • Visa bilder och prata om olika kommunikationsverktyg.
 • Barnen får gå på kommunikationsverktygsjakt i närområdet och dokumentera de verktyg vi ser.


 

 

           
     
 
 

 

 


 • Vi samtalar kring begreppen kommunikation och kommunikationsverktyg.


 •  
   

  Barnen får ett brev med ett uppdrag, att hitta en skatt med hjälp av en karta.


 


 • Barnen får rita egna kartor.
 • Vi skriver ett brev, ett sms och ett mail tillsammans med barnen som vi skickar i väg samtidigt så får barnen fundera på vilket kommunikationsverktyg som vi får snabbast svar på, och varför de tror det.
 • Vi gör egna kommunikationsverktyg med barnen.


 • Använda oss av "veckans tecken" (stödtecken).


 • Använda oss av bildstöd.


 • Gå till gymnastiken och gör olika kommunikationslekar.


 


För vem? Hur ska det dokumenteras?


 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar.
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: