Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 6 2018/2019

Skapad 2018-12-05 17:24 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 6 Bild
Under höst och vårterminen kommer du att få prova att arbeta med olika material för att skapa olika uttryck och känslor. Du kommer även att få lära dig att göra bildanalyser av kända konstverk samt att användadigitala verktyg för att skapa bilder.

Innehåll

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

Undervisningen kommer att behandla följande ur det centrala innehållet:

 

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Detta kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • formulera och välja handlingsalternativ under arbetsprocessen
 • ge omdömen om arbetsprocessen och bildkvalitén
 • använda några olika tekniker, verktyg och material
 • framställa berättande och informativa bilder
 • utveckla idéer i det bildskapande arbetet
 • föra ett resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder
 • presentera dina bilder
 • kombinera några bildelement

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild Åk 6

Din förmåga att:

E
C
A
Framställa berättande och informativa bilder
Bilderna har ett enkelt bildspråk och har delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet går fram.
Bilderna har ett utvecklat bildspråk och har relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet går fram.
Bilderna har ett välutvecklat bildspråk och har väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet går fram.
Kombinera några bildelement (t.ex. färg, form, linjer, yta, för- och bakgrund)
Du kombinerar några bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar några bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kombinerar några bildelement på ett väl fungerande sätt.
Använda några olika tekniker, verktyg och material.
Du använder dem på ett, i huvudsak, fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du använder dem på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Utveckla idéer i det bildskapande arbetet.
Du kan bidra till att utveckla idéer genom att återanvända och bearbeta bilder.
Du kan utveckla delvis egna idéer genom att återanvända och bearbeta bilder.
Du kan utveckla idéer genom att återanvända och bearbeta bilder.
Formulera och välja handlingsalternativ under arbetsprocessen.
Du bidrar till att formulera och välja alternativ som leder framåt.
Du formulerar och väljer alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du formulerar och väljer alternativ som leder framåt.
Presentera dina bilder.
Du kan presentera dina bilder och med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge enkla omdömen.
Du kan ge utvecklande omdömen.
Du kan ge välutvecklade omdömen.
Föra ett resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: