Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-tiva

Skapad 2018-12-05 19:07 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på Bamsebo ska få uppleva sitt Krea-tiva jag. Tillsammans med lärvännen Krea-tiva kan vi skapa i t.ex. ateljén. Det finns inga hinder för skapande, tillsammans med Krea-tiva låter vi fantasin flöda.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn på Bamsebo ska få uppleva att på ett utforskade sätt upptäcka att det är fantasin som tar oss dit vi vill. En av pedagogers viktigaste uppgift är att stimulera barns kreativitet. Det ger säkerhet och förstärkning av barns självkänsla.

MÅL

Varje barn ska få utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Krea-tiva får barnen verktyg till att undersöka och utforska sitt skapande.

 Krea-tiva berättar att hen bor i ateljén på Bamsebo.

Krea-tiva kommer tillsammans med barnen att uppleva glädjen att skapa och vara kreativ och skapa med andra. 

Genom Krea-tiva underlättar vi användningen av fantasi och utvecklingen av kreativt tänkande ger vi barnen möjlighet att uttrycka sig på eget sätt.

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Krea-tiva dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på planeringstid och reflektionstid för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: