Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 6c läsåret 18/19

Skapad 2018-12-05 19:40 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 Samhällskunskap SO (år 1-3) Geografi Religionskunskap Historia
Sammanfattning av de fyra SO-ämnen åk 4-6

Matriser

Hi Re Sh SO Ge
SO åk 6 LGR 11

Når målen för årskursen
På väg
E
C
A
Att använda ämnesspecifika ord och begrepp samt förmedla kunskaper.
Jag kan använda ämnesspecifika ord och begrepp och förmedla de kunskaper jag har.
Jag kan med stöd återge enkla fakta i ämnet. Jag använder huvudsakligen ett vardagligt språk.
Jag kan med visst stöd återge faktakunskaper i ämnet och har delvis förstått ämnesområdet. Jag använder ibland ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan på egen hand återge enkla faktakunskaper i ämnet och har förstått ämnesområdet. Jag visar att jag förstår genom att fritt samtala kring ämnet och använder ofta ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan på egen hand använda grundläggande faktakunskaper och är väl insatt i ämnesområdet. Jag kopplar mina faktakunskaper till egna tankar och reflektioner. Jag använder ämnesspecifika ord och begrepp, vilka jag kan förklara och sätta in i ett rätt sammanhang.
Att reflektera och analysera.
Jag kan föra resonemang genom att se och lyfta likheter/olikheter, samband och göra jämförelser utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Jag kan med stöd framföra egna tankar kring ämnet. Jag kan med stöd se samband, likheter/skillnader och göra jämförelser.
Jag kan med visst stöd göra egna jämförelser och framför delvis mina egna tankar. Jag kan med visst stöd se likheter och skillnader. Jag kan med visst stöd vidareutveckla mina tankar.
Jag kan på egen hand göra enkla jämförelser och försöker förklara sammanhang och orsaker. Jag kan på egen hand se likheter och skillnader. Jag kan på egen hand utveckla mina tankar.
Jag använder mina kunskaper, tankar och erfarenheter när jag reflekterar kring ämnet. Jag kan på egen hand göra relevanta jämförelser, förklara sammanhang och orsaker. Jag kan föra resonemang genom att bygga utveckla både mina egna och andras tankar.
Att argumentera och resonera.
Jag kan argumentera och resonera genom att delta i samtal och diskussioner.
Jag kan med stöd delta i samtal och diskussioner. Jag deltar ibland på egen hand.
Jag kan med visst stöd delta i samtal och diskussioner. Jag deltar ofta på egen hand.
Jag kan på egen hand delta i samtal och diskussioner. Jag försöker bygga vidare på mina egna och andras kunskaper.
Jag deltar aktivt i diskussioner. Jag kan framföra min egen åsikt och argumentera för den. Jag är lyhörd och kan bygga vidare på andras tankar.
Att kritiskt granska, tolka och värdera källor.
Jag kan föra ett resonemang kring trovärdigheten i olika källor och utifrån dess välja de mest pålitliga.
Jag kan med stöd välja källor jag behöver för att finna det fakta jag söker. Jag använder ofta en källa.
Jag kan med visst stöd välja och hitta det fakta jag söker. Jag använder ibland mer än en källa.
Jag kan på egen hand välja och hitta det fakta jag söker samt föra enkla resonemang kring valet av dessa. Jag använder ofta mer än en källa.
Jag väljer aktivt de källor jag anser mest pålitliga genom att föra ett resonemang kring trovärdigheten i olika källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: