Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2018-12-05 19:51 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Läser ett kapitel varje vecka. Förklarar ord och fraser i kapitlet. Vi arbetar i arbetsboken med olika frågor som handlar om det aktuella kapitlet.

Innehåll

Innehåll:  Vi läser ett nytt kapitel i läseboken varje vecka. I arbetsboken tränar eleverna genom att göra flera olika uppgifter som är kopplade till det aktuella kapitlet. 

Tidaspekt: Höstterminen

Mål: 

Att läsa i flyt och återberätta innehållet muntligt och skriftligt.

Att kunna läsa en text och dra slutsatser.

Att utveckla förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Att kunna ställa och svara frågor överytan, under ytan och i djupet.

Att göra textkoppling.

Att skriva och följa instruktioner.

Att använda olika lässtrategier för att förstå en text.

Att skriva berättande och fakta texter. 

Arbetsbeskrivning:

Vi läser olika genre.

Vi tränar på att återberätta texter muntligt och skriftligt.

Vi gör olika arbetsuppgifter för att uppnå målen.

Vi har högläsning och tyst läsning.

Vi skriver bokrecensioner.

Vi tränar på att göra textkoppling när vi har högläsning.

Vi skriver berättelser och fakta texter.

Vi läser i grupper.

Vi använder oss av läs och skrivschema för att ge och få respons.

 

 

Bedömning:

Skolverket bedömningsstöd i svenska ämnet.

Genomföra extra uppgifter som är kopplad till 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: