Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektion 2 - Kristendomens inriktningar

Skapad 2018-12-05 20:53 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Efter att ha lärt oss mer om några av de olika protestantiska trossamfunden i Sverige går vi vidare med att lära oss ännu mer om och diskutera frågan om äktenskap idag, hur lagstiftningen ser ut och vilka olika synsätt utifrån religion som finns på detta. Vi diskuterar även samfundens syn på sexuell läggning och hur denna har utmanats för att få mer förståelse för förhållandet mellan religion och samhälle i det moderna Sverige.

Innehåll

Efter att ha fått en inblick i äktenskapslagstiftningen i Sverige sedan 2009 och de olika religiösa samfundens inställning till denna samt utmaningar av religiösa samfunds tolkningar av exempelvis vad som är rätt och fel i människors livsval kommer du att enskilt få skriva svar på frågorna i reflektion 2.

Du använder dig av materialet vi gått igenom samt dina egna anteckningar och skriver reflektionen under lektionstid. Vi börjar skriva fredagen den 7/12 och skriver sedan klart måndagen den 10/12.

 

Frågorna att ta ställning till efter eget huvud är:

 

1.      Den könsneutrala äktenskapslagstiftningen i Sverige har utformats så att samkönade par har rätt att vigas i äktenskap. Samtidigt har de trossamfund som får viga människor rätt att vägra viga samkönade och dessutom får enskilda präster inom samtliga samfund vägra detta. Svenska kyrkan har tagit ett centralt beslut att man ska viga samkönade par. De flesta övriga samfund i Sverige har beslutat sig för att vägra.

I lagen har man alltså tagit hänsyn både till religionsfriheten i Sverige och rätten att inte bli diskriminerad. Är det här en bra utformad lag, tycker du? Förklara!


2.      Tanken med Elisabeth Ohlson Wallins utställning Ecce Homo var att skildra den kristna kärleken som omfattande alla människor och konstnären är själv troende. Utställningen ledde dock till en massiv kritik samt även bombhot mot Uppsala domkyrka, demonstrationer och mordhot. Svenska kyrkan var det samfund som tillät utställningen i sin kyrka. Övriga kristna samfund var i regel upprörda över detta.

Försök besvara frågorna nedan så utförligt du kan:

a)      Hur kan man förstå upprördheten bland kristna samfund över utställningen?

b)      Vad tycker du själv om utställningens budskap? Var det rätt eller fel att göra som hon gjorde?

 

c)       Om du jämför med upprördheten över Muhammedteckningarna, som av vissa ansågs som gjorda inom ramen för yttrandefrihet och av andra som oprovocerade kränkningar – Vilka likheter och skillnader mellan detta och Ecce homo ser du?

Matriser

Re
Bedömning reflektion 2 - Kristendomens inriktningar

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Påverkan samhälle-religion
Eleven kan beskriva enkla samband mellan religion och samhälle, hur dessa kan påverka varandra och ibland ställas emot varandra med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan religion och samhälle, hur dessa kan påverka varandra och ibland ställas emot varandra med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan beskriva komplexa samband mellan religion och samhälle, hur dessa kan påverka varandra och ibland ställas emot varandra med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor/-åskådningar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur identitet och världsbild kan formas och utmanas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur identitet och världsbild kan formas och utmanas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur identitet och världsbild kan formas och utmanas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etiska begrepp och modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: