Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt ÖN, Den magiska dörren och Monstret

Skapad 2018-12-05 22:50 i Stråtjära skola Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta skrivprojekt får eleverna utveckla sitt skrivande genom olika fokus i respektive del.

Innehåll

Projektet består av fem delar där eleverna kommer få utveckla sin text utifrån dessa delar och fokus.

Varje del kommer att vara ett lektionstillfälle för att se till att de har tillräckligt med tid för att hinna med alla steg. 

 1 Att skriva spännande.

 2:  Skriva miljöbeskrivning.

 3:  Att gestalta.

4: Höja pulsen i skrivandet.

5:  Konsten att avsluta. 

 

 

Syfte: 

 • Eleverna får lära sig metoder för att strukturera sitt skrivande
 • Eleverna får lära sig strukturer för att utveckla skrivandet.
 • Eleverna får lära sig hur man ger feedback om andras texter. 
 • Eleverna får lära sig hur man tar emot feedback och utvecklar vidare sin text. 

 

Metoder:

Vi kommer att följa en viss arbetsgång i alla delarna där jag som lärare börjar med en genomgång och förberedande övningar för att skrivandet lättare ska komma igång. 

 1. Efter de förberedande övningarna ger läraren förutsättningarna till den del de ska arbeta med. 
 2. Kort inspiration läses upp högt för eleverna. 
 3. Eleverna får börja sitt skrivande (ca 15 min).
 4. Läsa varandras texter parvis.
 5. Ge förslag på förbättring. 
 6. Fortsätta med sitt egna skrivande tills de känner sig klara med delen. 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma utifrån hur väl du:

 • skriver berättande texter
 • håller en "röd tråd" i ditt skrivande
 • Använder skrivregler
 • ger respons
 • tar emot respons
 • följer instruktionerna för arbetet
 • skriver olika slags texter, t.ex. dialog, beskrivningar, gestaltningar

 

Uppgifter

 • Lämna in texten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: