Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gränbyskolan, åk 9, franska:Festival de courts métrages

Skapad 2018-12-06 07:51 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Vous êtes prêtes à faire votre contribution pour le bien connu "Festival de courts métrages de Gränbyskolan" ?

Innehåll

Vad ska ni göra?

Pour contribuer il faut:

  • bien sûr faire un court métrage donc le thème soit "thriller"
  • Faire un présentation écrite du filme pour le programme de festival
  • Faire un interview avec un des acteurs de film pour le programme 

Med ert bidrag till kortfilmsfestivalen ska ni som grupp utföra tre uppgifter:

  • en kortfilm eller dokumentär med temat "skräck"
  • en skriftlig presentation av filmen för programbladet
  • en intervju i skriftlig form med en av skådespelarna för programbladet

Former för arbetet

  • I kortfilmen ska alla personer vara med i minst ett samtal var. Det går också bra att bidra med en berättarröst.
  • En person har ansvar för presentationen av filmen för programbladet, en för frågorna i intervjun och en person är skådespelaren och svarar på frågorna (det behöver inte vara samma som i filmen). 
  • För bedömningen har du alltså möjlighet att bidra till din egen del även om ni tillsammans tar ansvar för slutresultatet.

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Formulera sig muntlig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: