Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Levande organismer

Skapad 2018-12-06 08:32 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Levander organismer. Evolution. Virus, bakterier, alger, växter, djur.
Grundskola 7 Biologi
Vad är liv? Evolutionen. Levande organismer. Virus, bakterier, alger, växter, djur.

Innehåll

 

Biologi

 

 

 

Levande organismer

 

 

 

 
  Näringskedja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn:………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Klass: 7E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Levande organismer och Ekologi

 

 

 

 

 

Syfte:

 

 

 

 • Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att Du utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om dig själv och naturen.
  I arbetsområdet ”Levande organismer och Ekologi” lär Du dig både om hur och varför liv delas in i olika grupper, och samspelet mellan levande organismer i naturen fungerar och är beroende av sin omgivning. Att känna till mångfalden av levande organismer och hur ekologi fungerar är viktigt för att Du ska kunna ta ställning i viktiga frågor som rör djur och natur såsom en ekologisk hållbar utveckling.

 

Dessa förmågor ska Du träna:

 

 

 

 • att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och
  ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi

 • att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva
  och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

   

 

Tidsplanering:

 

 

 

Vecka

Liv och organismer

45

Liv och evolution

46

Liv och evolution

47

Alger, växter

48

Alger, växter

Laboration - chiliplantering

49

Svampar, lavar

Inlämning fördjupningstext – växters anpassning

50

Djur

 

2

Djur.

Laboration

3

Djur

Prov Liv och organismer

 

 

 

Idag finns troligen mer än 10.000.000 olika sorters levande varelser på vår jord!

Varje år upptäcks nya arter samtidigt som många försvinner för evigt, ofta på grund av miljöförstöring. Liv har funnits på jorden i flera tusen miljoner år. De första levande varelserna fanns troligen i haven eller i underjorden. Men idag finns de nästan överallt.

Ordet biologi betyder läran om livet och handlar om allt som är levande. Botanik är läran om växterna och zoologi handlar om alla djur och hur de lever.

 

Vi ska under kommande veckor ta reda på hur levande organismer delas in i grupper efter likheter och skillnader i utseende, och hur de lever och är beroende av varandra för att överleva!

 

            Levande organismer och Ekologi

 

 

 

Litteratur:

 

 

 

 • Biologi Spektrum

   

 

Arbetssätt:

 

 

 

 
 

 

 


 • Uppgifter i arbetshäfte

 • Genomgångar

 • Filmer

 • Diskussioner

   

 

Centralt innehåll som kan beröras:

 

 

 

 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument
  och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner
  om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

   

 

Vad bedöms?

 

 

 

 • Genomförande av uppgifter.

 • Användning av begrepp, modeller och teorier.

 • Deltagande, motiveringar och resonemang i diskussioner och värderingsövningar. 

 • Skriftligt prov

   

  Du ska

 • i stora drag kunna förklara hur organismer identifieras, sorteras och grupperas
  utifrån släktskap och utveckling

 • kunna dra slutsatser och se hur saker påverkar varandra.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: