Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppskontroll åk7-9 (Komplexa och allsidiga rörelser)

Skapad 2018-12-06 10:08 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Inom området kroppskontroll ingår flertal olika moment. Hur tränar man styrka och kondition? Löper eller hoppar man häck? Vad utvecklar gymnastik? Hur kan man träna akrobatik i skolan? Vad är vikten av stretch och rörlighetsträning? Kan mental träning påverka min utveckling och mitt resultat?

Innehåll

Vad?

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet Idrott & Hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.
 • genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.
 • genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
 • undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Konkretiserade mål

I arbetsområdet kroppskontroll ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • genom styrke- och konditionsträning utveckla din egen prestation och rörelseförmåga samt att skapa intresse för fysisk aktivitet.
 • få möta olika former av idrotter som vars syfte är att utveckla komplexa rörelser.
 • få möta olika former av idrotter för att utveckla god kroppsuppfattning och tilltro till den egna fysiska förmågan.
 • förstå hur praktiskt genomförande av de ingående momenten påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • se vikten av mental träning och dess effekt på resultaten.

Hur?

I undervisningen ska vi:

 • arbeta med olika former av styrke- och konditionsträning (löpträning, konditionstest, styrketräning, stationsträning, boxercise, hinderbanor m.m)
 • arbeta med stretch- och rörlighetsträning
 • arbeta med gymnastik, fristående och redskap
 • friidrott, teknikträning och prova olika grenar
 • prata kring och testa mental träning

När?

Fortlöpande under 7-9.

Material

Det materialet som momentet kräver.

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom att:

 • du fortlöpande deltar i undervisningen
 • har en strävan att göra ditt bästa för att nå utveckling

Bedömningen fokuserar på:

 • hur arbetar du när vi jobbar med styrka och kondition
 • hur du utvecklar ditt rörelsemönster när vi arbetar med gymnastik och redskapsgymnastik
 • hur väl anpassar du dina rörelser i relation till aktiviteten när vi arbetar med friidrott
 • hur du visar förståelse för mental träning och dess effekter
 • hur du visar förståelse för vikten av stretch och rörelseträning
 • hur väl du anpassar dig till sammanhang och omgivning med tanke på samarbetsförmåga och respekt för andra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Kroppskontroll (Komplexa och allsidiga rörelser)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
 • Idh  7-9
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: