👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppens organsystem

Skapad 2018-12-06 10:24 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Biologi Svenska
Människokroppen och dess organsystem, såsom andningsapparaten och blodsystemet.

Innehåll

Undervisningen i detta ämnesområde i biologi kommer att syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang. Intresse och nyfikenhet för att lära sig mer om sig själv. Eleverna kommer att ges möjlighet till att ställa frågor om människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen kommer även att bidra till att eleverna utvecklar förmågan att förstå och använda biologins ord och begrepp.

Vi kommer att läsa olika faktatexter, titta på förklarande filmer, arbeta i grupp samt skriva texter och genomföra undersökningar . Efter arbetet med de olika systemen kommer vi att genomföra ett prov.

 

Genom detta arbetsområde kommer du att bedömas, samt utveckla förmågorna att:

- visa kunskaper om människokroppen

- beskriva och förklara biologiska sammanhang med användning av biologins begrepp. 

- använda information från olika källor när du förklara sammanhang

Uppgifter

 • Hjärtat och cirkulationen

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Bi  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6

Matriser

Sv Bi
Människokroppen och organsystemen

Grundläggande
Utvecklad
Välutvecklad
Biologiska sammanhang
Kunskaper om människans organ och hur de samverkar samt deras ord och begrepp
Du vet var organen är och kan deras namn. Du kan enkelt beskriva hur organsystem fungerar och använder en del ord och begrepp.
Du vet var organen är och kan deras namn. Du kan enkelt beskriva hur organsystemen fungerar och kan enkelt beskriva hur de samspelar i kroppen. Du använder en många ord och begrepp rätt.
Du vet var organen är och kan deras namn.. Du kan utvecklat beskriva hur organsystemen fungerar och beskriva hur de samspelar i kroppen. Du använder begrepp och ord när du samtalar och skriver.
Samband i människokroppen
Kunskaper om hur sjukdomar påverkar människan
Du kan enkelt resonera om och beskriva hur någon sjukdom eller något sjukdomstillstånd uppkommer och påverkar människokroppen.
Du kan utvecklat resonera om och beskriva hur några sjukdomar eller sjukdomstillstånd uppkommer och påverkar människokroppen.
Du kan välutvecklat och detaljerat resonera om och beskriva hur några sjukdomar eller sjukdomstillstånd uppkommer och påverkar människokroppen.
Använda information
Att använda kunskap från texter och diskussioner i diskussioner.
Du kan använda en del information från texter och diskussioner om organsystemen i diskussioner och texter.
Du kan använda mycket information från texter och diskussioner om organsystemen i diskussioner och texter.
Du kan använda den information från texter och diskussioner om organsystemen i diskussioner och texter vi haft. Du förklarar dig tydligt och utvecklar texter och breddar och fördjupar dina samtal.