Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i matematik, förskoleklass.

Skapad 2018-12-06 12:44 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola F Matematik
"Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen" (Lgr 11).

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.

 

Arbetssätt:

Under läsåret kommer vi att bekanta oss med de matematiska utvecklingsområdena d.v.s. taluppfattning, former och mönster, mäta och jämföra, tid och rumsuppfattning samt sortera/klassificera. Vi kommer också att gå igenom "lilla plus" i detta ämne. Detta kommer att ske genom muntliga genomgångar, praktiska och konkreta övningar, arbetsböcker, övningar på Chrome books och olika "mattesagor" samt spel.

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
    Gr lgr11  -
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
    Gr lgr11  -
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: