Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, noveller åk 9.

Skapad 2018-12-06 13:23 i Britsarvsskolan Falun
Konsten att skriva kort och uttrycksfullt.
Grundskola 9 Svenska
Syfte: Att få verktyg för att analysera noveller, använda litterära begrepp, diskutera och förbättra sitt skrivande i kortformat.

Innehåll

Läroplanen:


Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta gemensamt med att läsa, lyssna till noveller och se novellfilmer samt analysera och diskutera dem. Du kommer att enskilt  få analysera egna valda noveller, samt göra en presentation i grupp av en gemensamt vald novell. Vi kommer att arbeta med litterära begrepp, t.ex. berättarperspektiv och du får i grupp göra ett filmmanus av en känd novell att presentera. Vi kommer också att arbeta med gemensamma skrivövningar och idéinventeringar inför ditt eget skrivande. Slutligen kommer du att få skriva en egen novell där du ska använda de redskap du fått genom det arbete som gjorts på lektionerna.

Bedömning:

Ditt aktiva deltagande vid genomgångar och diskussioner kommer kontinuerligt att bedömas, gruppanalysen av en novell och din skriftliga analys av egen vald novell.

Din förmåga att läsa, skriva och då använda de verktyg du fått under lektionerna, kommer också att bedömas vid inlämning av arbeten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Sv
Betygsmatris noveller åk 9

Rubrik 1

Skriva novell:
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Innehåll
Novellen har ett tydligt händelseförlopp. Några typiska novelldrag finns med såsom kris, vändpunkt, slutpoäng, tillbakablickar, parallellhandling och inre monolog. Texten innehåller miljöbeskrivningar Texten innehåller personbeskrivningar Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar
Novellen har ett tydligt händelseförlopp. Tankegångar finns som kan följas. Här finns flera typiska novelldrag Texten innehåller inlevelseförmåga i miljöbeskrivningarna Texten innehåller inlevelseförmåga i personbeskrivningarna Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar
Novellen har ett tydligt händelseförlopp. Tankegångarna är knutna till varandra samt för berättelsen framåt. Här finns de flesta typiska novelldragen. Texten visar på säkerhet i att göra miljöbeskrivningar som berikar innehållet. Texten visar på säkerhet i personbeskrivningar som berikar innehållet. Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och här finns försök till styckindelning
Texten är sammanhängande och styckindelningen relevant
Texten är sammanhängande och styckindelningen är konsekvent genomförd.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och lyfter novellen. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
F
E D
C B
A

Sv
Svenska:Läsa, analysera och samtala om noveller.

Läsa

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
Elevens visar läsförståelse som är
Eleven har inte uppnått lägsta nivå för kunskapskravet E.
grundläggande
god
mycket god.
(forts) genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är
Eleven har inte uppnått lägsta nivå för kunskapskravet E.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Ny rubrik

Analysera texter.
F
E
C
A
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra resonemang som är
Eleven har inte uppnått lägsta nivå för kunskapskravet E.
enkla och till vissdel underbyggda
utvecklade ochrelativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad som är
Eleven har inte uppnått lägsta nivå för kunskapskravet E.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
(forts) och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett
Eleven har inte uppnått lägsta nivå för kunskapskravet E.
i huvudsak fungerande sätt.
fungerande sätt
väl fungerande sätt

Samtala

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: